9. 12. 2021

Teplice mají další dva bezpečné Oranžové přechody

Statutární město Teplice uspělo v grantovém řízení Nadace ČEZ Oranžový přechod a nechalo v Jankovcově ulici vybudovat další dva bezpečné přechody pro chodce. Nasvětlení obou přechodů pro chodce, tzn. čtyři stožáry se svítidly a jejich elektroinstalaci, přispěla Nadace ČEZ částkou 120 tisíc korun.

„Celá pětina smrtelných nehod chodců se odehraje na vyznačeném přechodu. Nejčastější příčinou bývá nepozornost řidiče vozidla, který chodce prostě přehlédne. Nadace ČEZ proto již sedmým rokem pomáhá smutné statistiky měnit. Nejčastěji chtějí žadatelé lépe osvětlit přechody v blízkosti mateřských a základních škol. Zvláště v zimních měsících, kdy děti chodí domů z různých kroužků až za šera, je důležité, aby byly pro řidiče hodně vidět. Máme radost, že Oranžové přechody si rychle získaly oblibu a přispívají k vyšší bezpečnosti v obcích,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

 Za posledních sedm let vyčerpali žadatelé o grant Oranžový přechod v celé ČR více než 25 milionů korun na 172 projektů. Od roku 2013 bylo na severu Čech realizováno 34 projektů v rámci grantu Oranžový přechod Nadace ČEZ za téměř 4,7 mil. korun, z toho v Ústeckém kraji 29 a v Libereckém kraji 9 projektů Slovo projekt je přitom na místě, neboť někde se podařilo zrealizovat v rámci jednoho grantu i více přechodů najednou. To je i příklad Teplic, kde již o grant žádali šestkrát.

„Rekonstrukcemi ulic zvyšujeme všem občanům města komfort pro jízdu autem, ale i pohyb po chodnících. Nejde jen o chůzi, snažíme se, aby cesty po městě byly v co největší míře bezbariérové. Systematicky se zároveň zaměřujeme na maximální bezpečí účastníků provozu. A to především dětí a mládeže. Zrovna tady je v blízkosti přechodu základní škola a školní jídelna a my jsme rádi, že jsme už mnohokrát mohli pro bezpečností dětí v silničním provozu využít podpory Nadace ČEZ,“ uvedl primátor Teplic Hynek Hanza

Vzhledem k blízkosti Základní školy na Metelkově náměstí a školní jídelny, která leží přímo v Jankovcově ulici, bylo toto místo vytipováno jako prioritní. Přecházení komunikace tu kromě provozu komplikuje i nepřehledná situace, vzniklá parkováním automobilů či předjížděním autobusů v zastávkách. Oba přechody byly proto doplněny o rozhledové poloostrovy a jsou nově s bezbariérovou úpravou.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz