26. 11. 2021

Energetici vysadili pod Javorovým javory, buky a jedle

Zaměstnanci Skupiny ČEZ se i letos v rámci svého dobrovolnictví zapojili do sázení stromů, tentokrát nedaleko beskydského vrchu Javorový, kde sázeli javory, buky a jedle. Pomohli tím splnit závazek Skupiny ČEZ, která na podzim po třech letech od vyhlášení splnila svůj závazek vysadit vlastními silami strom za každého zaměstnance a pomoci tak ke zmírnění klimatických změn a k obnově lesů zničených kůrovcem.

Výsadba stromů probíhala v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pod taktovkou odborníků z ČSOP Salamandr. „Ještě před nějakými padesáti lety se na těchto místech pásly ovce, pak tady lidé nasadili smrkový les. Tomu to ale v lokalitách, kde byly dříve pastviny, příliš nesvědčí,“ vysvětlil Martin Konupka z ČSOP Salamandr výběr stromů. „Náš výběr a vůbec důležitost zalesnění těchto míst souvisí s tím, že tato lokalita navazuje na starší bezzásahové území, kde se ještě můžeme setkat se zbytky původních lesů,“ dodal Konůpka.

Závazek „za každého zaměstnance strom“ není jedinou aktivitou Skupiny ČEZ co se nové zeleně týče. Výsadbu dalších více než 100 tisíc stromů a keřů v obcích a městech podpořila za posledních deset let v rámci grantu Stromy i Nadace ČEZ částkou přesahující 60 milionů korun, v Moravskoslezském kraji se do sázení letos zapojili například lidé v Brance u Opavy, Janovicích, Českém Těšíně nebo Městě Albrechtice.