28. 1. 2019

Elektrárna Mělník má po více než deseti letech nový návštěvnický rekord

Střední Čechy – Svůj „osobní rekord“ má ve statistice návštěvnosti za rok 2018 elektrárenských lokalit Skupiny ČEZ středočeská Elektrárna Mělník. Zatímco v předchozích deseti letech se zájem o prohlídku tohoto jediného klasického uhelného zdroje ČEZ ve Středočeském kraji pohyboval maximálně kolem 500 zájemců o prohlídku, v loňském roce jich bylo 1 183. Stalo se tak díky jedinému dnu otevřených dveří, kdy si všechny tři výrobní elektrárenské provozy prohlédlo 847 osob.

 

Elektrárna Mělník si do své statistiky zapsala nový návštěvnický rekord. Stalo se tak díky úspěšnému zářijovému Dni otevřených dveří, letos by se měl zopakovat.

Vzhledem ke své poloze je Elektrárna Mělník hlavně cílem vysokých a středních škol, ovšem i základních, a to jak ze středních, tak i severních Čech. Vysokoškoláci se tradičně rekrutovali z Technické univerzity v Liberci, ČVUT Praha a Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem. Středoškoláci byli z VOŠZ a SŽZ v Ústí nad Labem, SPŠ Ústí nad Labem, SOU Štětí a Gymnázia Mladá Boleslav. Přijeli i žáci ze ZŠ Ohradní na Praze 4.

Poměrně velký zájem českou výrobu elektřiny a tepla projevili zahraniční studenti a jejich pedagogický doprovod. Prostřednictvím pražských cestovních agentur si tak hnědouhelný výrobní zdroj Skupiny ČEZ prohlédli v několika skupinách a v různých dnech hosté z Dánska (35), Švýcarska (21) a Spolkové republiky Německo (76). Oproti roku 2017 se tak zahraniční zájem o elektrárenskou lokalitu zvýšil čtyřikrát. Navíc si ji prohlédla i dvanáctičlenná vietnamská delegace s pětičlenným českým doprovodem. Vietnamští odborníci byli přitom na návštěvě v jedné z českých firem, přičemž vzhledem ke svým profesím projevili zájem o prohlídku uhelné elektrárny.

Prohlídky elektrárny jsou u většiny exkurzí koncipované jako pochůzka po technologiích Mělník II a Mělník III s výkladem o historii a současnosti celé lokality, včetně výhledu do budoucnosti. Návštěvníci si například mohou v rámci „dvojky“ prohlédnout turbogenerátory TG9 a TG10, pracoviště operátorů – společný velín výrobních bloků 9 a10. V případě elektrárny Mělník III jsou pak exkurze zaváděny na velín, do strojovny k turbogenerátoru a na střechu kotelny K11, z níž si lze z ptačí perspektivy prohlédnout celý komplex všech tří výroben a při pěkném počasí si i vychutnat panoramatický pohled na propojenou krajinu severních a středních Čech. Podle specifických požadavků se někteří návštěvníci ještě vydávají na prohlídku dalších technologií, jako jsou například elektro, odsíření, zauhlování, zpracování vedlejších energetických produktů a podobně. Prohlédnout si tato místa je umožněno hlavně vysokoškolským studentům, kteří sbírají informace pro své budoucí seminární práce. Stejně tak se provází po technologických celcích v EMĚ I.

Prakticky vše plus něco navíc mohli na začátku loňského září vidět ti, co zavítali na den otevřených dveří.„Připravili jsme několik prohlídkových tras s odborným výkladem. První je seznámila s provozem Mělník I, a výměníkovou stanicí, která tvoří jeden ze stupňů ohřevu topného média do horkovodu pro Prahu. Druhá přiblížila technologické celky Mělník II a Mělník III a třetí byla určena pro ty, co zajímá technika, výstroj a výzbroj hasičů. Čtvrtá obnášela jen návštěvu Informačního centra, v němž se zájemci prostřednictvím prezentací dozvěděli vše o budoucnosti lokality po roce 2020. Pátá byla mobilní, tedy pro ty, které mohla omezit náročnost pochůzkových tras nebo měli cílený zájem seznámit se i s podpůrnou technologií pro výrobu elektřiny a tepla pohledem z minibusů. Prohlídku celého areálu lokality Mělník z ptačí perspektivy s odborným výkladem o procesu výroby elektřiny a tepla nabízela šestá trasa, a to ze střechy kotelny výrobního bloku 500 MWe,“ uvedl Miroslav Krebs, ředitel pro správu a integraci společnosti Energotrans, a. s., která je členem Skupiny ČEZ a celou elektrárenskou lokalitu provozuje. Podle něj by se den otevřených dveří měl letos zopakovat. 

Víte, že…

…kromě Elektrárny Mělník lze ve středních Čechách zavítat i na prohlídku vodních elektráren Skupiny ČEZ? Vodní elektrárna Štěchovice tak vloni přilákala 4 102, Slapy 999, Orlík 2 805 a Vrané 23 návštěvníků. Letos šedesátiletá vodní elektrárna Lipno, která je první velkou hydrocentrálou v barvách ČEZ mající už za sebou komplexní modernizaci všech soustrojí, přivítala ve svých útrobách 6 585 osob. Ve všech případech se jednalo o předem objednané nejen školní či odborné exkurze, ale například i o rodinné prohlídky.

…podle statistik návštěvnosti Infocenter a energetických provozů Skupiny ČEZ dorazilo loni za poznáním zákoutí energetiky celkem 235 254 zájemců? Pouze rok tak vydržel rekordní zápis s letopočtem 2017, kdy za energetikou přijelo 224 357 lidí. Nové absolutorium je o 4,9 % vyšší!

… industriální turistiku po výrobních provozech Skupiny ČEZ můžete provozovat i z tepla svého domova? Konkrétně Elektrárnu Mělník naleznete na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-melnik/. Další výrobní provozy Skupiny ČEZ, jak obě jaderné, tak i řadu vodních elektráren, včetně paroplynového cyklu v Počeradech, Nového zdroje v Ledvicích či přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně lze navštívit na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky/.

… Infocentra Skupiny ČEZ jsou přístupná po objednání průběžně po celý rok? Více o Infocentrech na www.cez.cz/infocentra.