14. 5. 2024

Energetici nečekaně procvičovali, jak se zachovat v případě mimořádné události. Došlo i na ukrytí!

Přesně 2561 osob z řad zaměstnanců elektrárny, externích dodavatelů i veřejnosti z infocentra muselo dnes dopoledne odejít do krytů elektrárny nebo na určená shromáždiště. Důvodem bylo tajného cvičení s ukrytím osob, jehož smyslem bylo ověřit připravenost personálu a všech osob pohybujících se v areálu Jaderné elektrárny Dukovany na nečekané události a fungování nastavených procesů, kterého se účastnilo historicky nejvíce účastníků.

V osm hodin jedenáct minut směnový inženýr na pokyn ředitele elektrárny Romana Havlína vyhlásil mimořádné cvičení složek havarijní odezvy s využitím zvukových sirén a vyhlášením ukrytí personálu. S ohledem na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu bloků nebyl do cvičení zapojen směnový provozní personál zajišťující obsluhu reaktorových bloků, hasiči nebo zdravotnický personál. Po naplnění všech úkolů cvičení bylo v 10 hodin a 10 minut cvičení ukončeno.

 Jak už z charakteru cvičení vyplývá, kromě ředitele elektrárny o cvičení vědělo pouze pár jednotlivců, kteří se o jeho konání dozvěděli jen několik málo hodin před jeho spuštěním.

„Vedle prověřování funkčnosti nastavených postupů nám tato preventivní cvičení pomáhají ověřit připravenost našich zaměstnanců a všech osob pohybujících se v areálu elektrárny i na velmi málo pravděpodobné události a ověřit fungování nových opatření, které jsme zavedli na základě výsledků předchozích cvičení,“ vysvětlil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

 Cvičení tentokrát zastihlo i studenty gymnázia z Otrokovic, kteří do Dukovan přijeli na plánovanou návštěvu informačního centra jaderné elektrárny a vodního díla Dalešice, kteří ho zvládli s nadhledem a nadšením.

 Z důvodu využití zvukových sirén, které jsou slyšet i v širokém okolí elektrárny, byli v okamžiku spuštění cvičení prostřednictvím SMS a e-mailů informování starostové z obcí v desetikilometrovém pásmu od Jaderné elektrárny Dukovany. K zasílání informačních SMS se mohou přihlásit i obyvatelé z okolí elektrárny registrací na www.aktivnizona.cz.

 Pro letošní rok energetici plánují celkem 10 preventivních cvičení, z nichž 6 jsou bez předem známého termínu konání. Další plánované cvičení čeká pracovníky Dukovan na konci května.