11. 6. 2021

Energetici vyvezli palivo z reaktoru 3. výrobního bloku

Všech 349 palivových a regulačních kazet vyvezli energetici během prvních dvanácti dnů odstávky ze třetího výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Reaktor tak připravili na detailní kontroly a pravidelnou údržbu. Palivo spolu s 90 čerstvými soubory by do něj měli vrátit v druhé polovině června.

Nejen samotné nahrazení nejstarších kazet, ale zároveň úplně nová konfigurace aktivní zóny a mimořádně pečlivé kontroly všech klíčových zařízení, včetně samotného „srdce elektrárny“, tedy reaktoru. Tak vypadá jedna z hlavních činností v rámci odstávky třetího dukovanského bloku. Veškeré palivo energetici vyvezli z reaktoru do sousedního „bazénu skladování“. 

 Ještě předtím ale odborníci z reaktoru odebrali tzv. svědečné vzorky, na základě kterých určují aktuální stav samotné tlakové nádoby reaktoru „Tyto a další testy děláme pravidelně, na vyhodnocení se podílí přední čeští odborníci především z ÚJV Řež. Můžeme tak srovnávat výsledky z různých období, k dispozici máme i informace z referenčních elektráren a řadu dalších údajů,“ vysvětluje Roman Havlín, ředitel JE Dukovany.

 Všechny manipulace s palivem probíhají pod vodou, celý proces trvá více než tři dny a skládá se z 386 kroků. Naprostou prioritou je přitom bezpečnost, stejně jako u dalších kontrol a investičních a servisních prací, které během odstávky probíhají.

Vždy si musíme být jistí stavem klíčového zařízení. Je to základ nejen pro následující výrobní kampaň, ale i jeden z nejdůležitějších vstupů, od kterých se odvíjí celý plánovaný provoz našich jaderných elektráren,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. 

 Mezi aktuální práce patří revize a servis hlavních cirkulačních čerpadel, kontroly parogenerátorů, nebo testy a výměny pojišťovacích ventilů. V sekundární části energetiky zkontrolují například části parních turbín, v plánu mají modernizaci rychločinných armatur na parovodech, údržbu systémů kontroly a řízení a elektrických systémů záložního napájení. Hlavními investičními akcemi jsou modernizace podružných rozvaděčů a také zařízení rozvodny 400 kV, která slouží k vyvádění vyrobené bezemisní energie z bloku do rozvodné přenosové sítě. Třetí výrobní blok by měl začít energii opět vyrábět na začátku července.