26. 5. 2023

Fokus Semily má nový sociální automobil

Hradec Králové, květen 2023 – Nový automobil slouží klientům organizace, která pomáhá v péči o duševně nemocné a osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Nadace ČEZ podpořila nákup vozidla částkou 100 tisíc korun. Sportovci pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem podpořili žádost a vysportovali body, které Nadace ČEZ proměnila v peněžní částku.

Fokus Semily je nestátní nezisková organizace, která pomáhá občanům s duševním onemocněním, s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Snaží se své klienty podpořit a motivovat je k obnovení  získání samostatnosti, odpovědnosti a zvýšit jejich možnost uplatnit se na trhu práce. Poskytuje sociální služby pomocí terapeutických dílen a ambulantní a terénní sociální rehabilitaci. Díky pořízení osobního automobilu se může v terénu starat o větší množství klientů a zkvalitní poskytování sociálních služeb. 

„Naším cílem je kvalitní pomoc lidem, kteří mají problémy s duševním zdravím. Každým rokem se počet našich klientů, o které se v terénu v rámci reformy psychiatrické péče staráme, zvyšuje Chceme kvalitně a rychle pomáhat a nový automobil je pro nás nezbytností. Děkujeme proto Nadaci ČEZ, která nám pomohla nákup automobilu dofinancovat,“ říká Jan Coufal, ředitel organizace.

Spolek FOKUS Semily, z.s. je dobrovolnou nepolitickou organizací, která sdružuje laickou i odbornou veřejnost v oblasti péče o duševně nemocné a osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Fokus má 10 zaměstnanců a působí v Semilech, Železném Brodě , Jilemnici a okolí. Spolupracuje s ambulantními psychiatry v regionu a s psychiatrickými odděleními různých nemocnic. Jako samostatná nestátní nezisková organizace funguje již více než 12 let.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz