1. 3. 2019

Fyzikální olympiáda má své vítěze, druhé místo patří zástupci Královéhradeckého kraje

Hradec Králové, 1. března - Hradec Králové se na čtyři dny stal městem s nejvyšším IQ v České republice. Padesát nejnadanějších středoškoláků tu totiž od úterý do pátku bojovalo o medaile v rámci jubilejního 60. ročníku Fyzikální olympiády. A jak to všechno dopadlo se účastníci dozvěděli na dnešním slavnostním vyhlášení výsledků, které proběhlo v aule Univerzity Hradec Králové.

Studenti se ale nezajímali jen o fyziku. Během 4 dnů v Hradci stačili poznat město, navštívit několik fyzikálních laboratoří a pracovišť, ale i si zasportovat. Fyzika ale přece jen zůstala tou hlavní náplní již jubilejní 60 té fyzikální olympiády.

A jak to všechno dopadlo. Oceněni byli Ti nejlepší. Na třetím místě se umístil Jindřich Jelínek z Gymnázia v Olomouci, druhé místo získal Michal Jireš z Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou a první příčku vybojoval Josef Minařík z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše v Brně. Gratulujeme!

Skupina ČEZ prvním třem soutěžícím závěrečného kola věnovala šek v hodnotě 10 000 korun na pomůcky pro studium v některém z technických oborů. Školy, jejichž žáci se olympiád účastní, zároveň mohou soutěžit o příspěvek 200 000 korun na Oranžovou učebnu pro matematiku či fyziku, který věnuje Nadace ČEZ.

Do Hradce se prestižní akce vrátila po 14 letech. Záštitu nad jubilejním ročníkem převzal primátor Alexandr Hrabálek, náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, rektor Univerzity Hradce Králové Kamil Kuča a děkan Přírodovědecké fakulty UHK Pavel Trojovský.

„Za 60 let své historie dokázala Fyzikální olympiáda nalézt a pomoci vychovat celou řadu talentů, z nichž se později stali velmi slavní vědci. Většina z nich vzpomíná na olympiádu v dobrém. Ti  nejúspěšnější řešitelé pak skutečně profesně u fyziky nebo příbuzných oborů zůstávají,“
říká předseda 

Kromě náročných úloh, s jejichž řešením by měla práci i řada učitelů, čeká mladé fyziky i bohatý doprovodný program. Přichystaná je například návštěva laboratoří Katedry fyziky, ale i biologie a chemie Přírodovědné fakulty UHK, vybavených supermoderními přístroji, jako je skenovací elektronový mikroskop, Ramanův mikrospektrometr, mikroskop atomových sil nebo třeba difúzní mlžná komora. Poslechnou si zajímavé přednášky z kosmologie a podívají se na zajímavé experimenty s elektřinou a magnetismem. Na programu nechybí ani možnost kulturního či sportovního vyžití. Hlavní náplní ale samozřejmě zůstává fyzika. Zatímco teoretické příklady budou účastníci počítat v prostorách Gymnázia Boženy Němcové, na experimentální část se přesunou na přírodovědnou fakultu Univerzity HK.

Vítězové kromě věcných a finančních cen dostanou možnost reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní fyzikální olympiádě v izraelském Tel Avivu, která proběhne letos v červenci. Ani v mezinárodní konkurenci se totiž čeští studenti neztratí. Loni z Lisabonu dovezli jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Fyzikální olympiády mají v Česku tradici. V roce 1959 přišel s jejich myšlenkou prof. Rostislav Košťál z VÚT v Brně. O osm let později stál společně s kolegy z Polska a Maďarska rovněž u založení Mezinárodní fyzikální olympiády.

Společnost ČEZ je partnerem matematických a fyzikálních olympiád od roku 2010. Partnerství představuje především finanční podporu, která umožňuje kvalitnější organizaci soutěže, všeobecnou podporu koordinátorů a dosažení větší motivace soutěžících. Podpoře technického vzdělávání se ČEZ věnuje již od roku 1992. V rámci svého vzdělávacího programu Svět energie připravuje studijní materiály pro všechny typy škol, zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách, či vzdělává středoškolské učitele, jak zajímavě a poutavě učit fyziku.