9. 6. 2022

Handicapované atlety podporuje Nadace ČEZ pravidelně

Pardubice, 9. června 2022 – Handicapované atlety v Pardubicích podpořila Nadace ČEZ částkou 100 tisíc korun. Prostředky jsou využívány na podporu celoroční činnosti spolku atletů Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s. A zrovna dnes probíhá Školní atletický parapohár. Po dvou covidových letech je tu zpět. Letos se koná už 12. ročník. Přihlášeno je 220 dětí z 23 školních kolektivů. Vedle sportovní části je připraven i doprovodný program pro děti, zábava i občerstvení.

Spolek Atletika Bez Bariér funguje po celý rok. Ve svých řadách má v letošním roce téměř 200 aktivních sportovců, 5 českých reprezentantů, ale také více než stovku handicapovaných dětí. Spolek se také podílí na dofinancování české reprezentace, když pomáhá sportovcům - reprezentantům hradit vícenáklady spojené s jejich přípravou i účastí na sportovních akcích. Spolek v tuto chvíli vede 3 atletické kroužky pro handicapované děti, kde zajišťuje především sportovní náčiní a vybavení, profesionální trenéry i školené doprovody a asistenty.

Atlety můžete potkat na několika velmi významných sportovních akcích nejen pro dospělé, ale i pro děti a mládež. Důležitá je i informovanost. V průběhu roku tak dobrovolníci pořádají spoustu akcí pro veřejnost, pro školy i školky. Nadace ČEZ podpořila aktivity spolku částkou 100 tisíc korun.

„Nadace ČEZ nám pomáhá již mnoho let. Bez její pomoci by pro nás pořádání některých akcí a soutěží bylo o hodně složitější, ne-li nemožné,“ říká Eva Hrdinová předsedkyně spolku. „Z příspěvku budeme částečně hradit náklady na služby trenérů, asistentů, pomocníků, náklady na pořízení sportovního náčiní a vybavení a dovybavení atletických kroužků, také náklady na cestovné sportovců na speciální tréninky,“ upřesňuje Eva Hrdinová. „Nadace ČEZ je naším dlouholetým partnerem a bez jejího přispění bychom nemohli dělat naši činnost tak dobře, jako doposud,“ dodává Eva Hrdinová

I přes koronavirová opatření reprezentanti v loňském roce absolvovali několik mezinárodních závodů a akcí včetně paralympiády. Letos je situace mnohem příznivější, proto spolek naplánoval soutěže, závody a akce pro sportovce i veřejnost. Do spolku se od března přihlásilo 6 nových výkonnostních sportovců. Významné sportovní akce pomáhají handicapovaným dětem a dospělým poměřit si síly s vrstevníky, vzít si vzor z těch lepších a překonávat sám sebe. Jejich přístup může být mnohdy i pro zdravé inspirací.

O spolu Atletika Bez Bariér

Spolek (původně jako atletický oddíl) vznikl již v roce 1998 v rámci sportovního klubu, v roce 2016 se osamostatnil a rozšířil svou činnost. Má tedy za sebou více než 20 let kvalitní činnost, silnou členskou základnu a celou řadu významných sportovních akcí. Spolek má téměř 200 členů. V průběhu sezóny zajišťuje vedle pravidelných tréninků i významné sportovní akce pro handicapované děti, dospělé atlety a integrační akce (zdraví společně s handicapovanými). Spolek nabízí náborové a výukové akce pro nečleny i příchozí veřejnost, vede osvětu v oblasti otázek osob s handicapem a sportu a jejich socializace.

 Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

 Kontakt:

 Skupina ČEZ                                                                                                Atletika Bez Bariér

Šárka Lapáčková Beránková                                                                  Eva Hrdinová

Tel: +420 602 415 282                                                                      Tel: +420 775 325 683

sarka.berankova@cez.cz                                                                  info@atletikabb.cz