10. 3. 2021

Hasiči z Rokytna si pořídili nové vybavení

Východočeská obec Rokytno s pomocí Nadace ČEZ vybavila svou jednotku sboru dobrovolných hasičů novým potřebným vybavením. Z daru od Nadace ČEZ pořídila lékařský batoh a osvětlovací techniku. Nadace ČEZ na vybavení přispěla částkou 27 719 korun. Zbylou část uhradila obec ze svého rozpočtu.

Rokytenští hasiči vyjíždějí nejen k požárům, ale i k dalším mimořádným událostem. Pomáhají odstranit popadané stromy, likvidují obtížný a nebezpečný hmyz, pomáhají při čerpání vody při povodních a jsou prostě tam, kde je jejich pomoc potřeba. Dobrovolní hasiči jsou pro obec velmi důležití. Ke svým zásahům potřebují i kvalitní a specifické vybavení. Z příspěvku od Nadace ČEZ tak pořídili lékařský batoh, svítilny a osvětlovací soupravu, polohovací pás a pevnou páteřní desku. Nadace ČEZ hasičům přispěla v rámci grantového řízení Podpora regionů. Vybavení jednotce opravdu chybělo. Jeho pořízením se zkvalitní zásahy jednotky nejen v noci, kdy hasiči budou moci dobře osvětlit místo zásahu. Ale lékařské vybavení pomůže i v případě, že dojde ke zranění nebo úrazu. 

Jen v loňském roce jednotka vyjížděla ke 12 zásahům.

  „Dar od Nadace ČEZ nám pomůže zkvalitnit nejen zásahy, ale i pomoc, pokud dojde ke zranění a než dorazí lékařská záchranná služba. Jsme zvyklí zasahovat u mimořádných událostí, a víme, jak je důležitá rychlá a kvalitní pomoc.  Jsme za příspěvek od Nadace moc rádi. Naše jednotka má 20 členů a zasahuje nejen v naší obci, ale i v okolních obcích,“ upřesňuje činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Rokytno starostka obce Rokytno Petra Vrbatová.

 Nadace ČEZ jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů podporuje pravidelně. Uvědomujeme si prospěšnost a pomoc jednotek sborů dobrovolných hasičů nejen při požárech, povodních, nehodách, ale rovněž při dalších mimořádných událostech. Vždyť v nezáviděníhodné situaci se může ocitnout každý z nás a bude vděčný za pomoc.

 Sbor dobrovolných hasičů Rokytno oslaví v příštím roce 140 let od svého založení. K technickému vybavení sboru patří vozidlo Avia A 30. A historii připomíná funkční Praga RN a čtyřkolová hasičská stříkačka z roku 1882, které se účastní pouze různých oslav.

A dobrovolníci nejen pomáhají, ale starají se i o kulturní život obce – pořádají hasičské bály, a také vychovávají své nástupce. V obci funguje sbor malých hasičů.