24. 2. 2021

Pardubická škola Svítání má nové vybavení

Pardubice 24. února 2021 - Díky Nadaci ČEZ a její aplikaci EPP má Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. nový nábytek, hračky, pomůcky a další vybavení pro školní družinu. Na nákup zařízení přispěla Nadace ČEZ částkou 75 tisíc korun, kterou lidé vysportovali v rámci aplikace EPP – Pomáhej pohybem.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. poskytuje vzdělávání a navazující služby dětem a mladým lidem se zdravotním postižením. Ze skromné školičky je dnes organizace, která žákům nabízí celou škálu vzdělávacích a doplňkových služeb. „Vedeme děti ke sportu a kultuře. Naši tanečníci, stepaři a bubeníci vystupují na řadě prestižních akcí v regionu. Pravidelně se prezentujeme výrobky svých žáků. Své svěřence se snažíme připravit na běžný život a integrovat je do většinové společnosti“, upřesňuje aktivity ředitelka školy Miluše Horská, která je současně předsedkyní Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky.

 Školní družina je nedílnou součástí školy a slouží k mimoškolnímu vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Místnost je v přízemí budovy se vstupem na velkou zahradu. Nevyhovující zařízení bylo díky Nadaci ČEZ vyměněno a prostory byly dovybaveny. Žáci a klienti školy SVÍTÁNÍ tak využijí nové pomůcky, hračky, hry, knihy, sportovní nářadí nebo audiovizuální techniku. Nový je i nábytek se spoustou úložných prostor a nové stoly se židlemi k práci i zábavě. A K odpočinku slouží nová velká pohovka a relaxační koberec. Z nového vybavení mají radost nejen žáci, ale i učitelé a terapeutičtí pracovníci, kterým se v novém prostředí mnohem lépe pracuje.

„V tomto krásném prostředí máme jedinečný prostor k navozování a vytváření pohody žáků. Rádi se zde setkáváme při volnočasových aktivitách,“ doplňuje Miluše Horská. 

Škola SVÍTÁNÍ je velkou organizací pomáhající více než 700 žákům a klientům se speciálně vzdělávacími potřebami. Zaměstnává více jak 120 pracovníků. Od Nadace ČEZ nedostala dar poprvé. Před třemi lety Nadace ČEZ pomohla s vybavením nové sociální služby částkou 50 tisíc korun. 

Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit.

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i běh na běžícím pásu v tělocvičně) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou.

Přehled všech podpořených projektů si můžete prohlédnout na  www.pomahejpohybem.cz 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz 

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                    SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Šárka Lapáčková Beránková                              Komenského 432, Pardubice

Tel: 602 415 282                                               Tel: 466 049 911

sarka.berankova@cez.cz                                  svitani@svitani.cz