31. 7. 2001

Hospodářské výsledky elektrárenské společnosti ČEZ, a. s., za I. pololetí 2001

V letošním I. pololetí se akciové společnosti ČEZ podařilo oproti stejnému loňskému období snížit náklady o 802 miliónů a zároveň zvýšit celkové výnosy o 923 miliónů korun na 30,9 mld. Kč. Zisk po zdanění se v důsledku zvýšení výnosů a poklesů nákladů a daně z příjmů meziročně zvýšil o 1,6 mld. Kč (o 52,1%) a dosáhl výše 4,6 mld. Kč. Podle mezinárodních účetních standardů (IAS) činil čistý zisk 6,9 miliardy korun (+ 37,9%).

Neauditované výsledky podle českých účetních standardů

Výnosy celkem

30 909 (mil. Kč)

Tržby za elektřinu

25 636 (mil. Kč)

Náklady celkem

25 212 (mil. Kč)

Palivo

6 847 (mil. Kč)

Zisk před zdaněním

5 697 (mil. Kč)

Zisk po zdanění

4 632 (mil. Kč)

Podíl zdrojů ČEZ na krytí poptávky po elektrické energii v ČR

I.-II. Q 2001

57,1%

I.-II. Q 2000

56,4%

Poprvé od poloviny 90. let ČEZ, a. s., zastavil trend poklesu podílu svých zdrojů na krytí poptávky po elektřině v ČR

V letošním I. pololetí se akciové společnosti ČEZ podařilo oproti stejnému loňskému období snížit náklady o 802 miliónů a zároveň zvýšit celkové výnosy o 923 miliónů korun na 30,9 mld. Kč. Zisk po zdanění se v důsledku zvýšení výnosů a poklesů nákladů a daně z příjmů meziročně zvýšil o 1,6 mld. Kč (o 52,1%) a dosáhl výše 4,6 mld. Kč. Podle mezinárodních účetních standardů (IAS) činil čistý zisk 6,9 miliardy korun (+ 37,9%).

"Zejména mě těší skutečnost, že se podařilo zvrátit dlouhodobý trend, kdy rok od roku klesal podíl našich zdrojů na krytí poptávky po elektrické energii v tuzemsku," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s., Jaroslav Míl. "Elektrárenská společnost ČEZ dokázala, že umí obstát v silné konkurenci a bojovat o pozice na českém trhu," dodal Míl.

Nové vedení společnosti, které právě v těchto dnech vstoupilo do druhého roku svého mandátu, tak splnilo svůj hlavní cíl: zvýšit výkonnost společnosti. Produktivita z brutto výroby by se letos oproti stavu v roce 1999 měla zvýšit o 42% na 547 MWh/měsíc/osobu. O další čtvrtinu oproti loňsku vzroste letos podle předpokladů přidaná hodnota vytvořená jedním pracovníkem (na 288 tisíc Kč. na osobu a měsíc)

Bez sociálních otřesů se počet zaměstnanců ČEZ, a.s., snížil meziročně z 9 111 (k 30.6. 2000) na 7 995 k 30.6. 2001, tj. o 1116 osob (-12,2%).

ČEZ, a.s., uzavřel smlouvy se všemi regionálními rozvodnými společnostmi. Poptávka po elektrické energii V ČR meziročně vzrostla o 693 GWh (o 2,6%) a dosáhla úrovně 27,5 TWh. Regionálním distribučním společnostem bylo prodáno 19 002 GWh při meziročním nárůstu o 400 GWh (o 2,1%).

Na základě požadavku E.ON probíhají jednání o ukončení kontraktu, od 1. července byly přerušeny kontrahované dodávky elektřiny. Vzhledem k růstu domácí poptávky a dalším exportním možnostem ČEZ, a. s., nepředpokládá, že by ukončení kontraktu snížilo očekávanou výrobu ČEZ, a. s.

Ladislav Kříž

tiskový mluvčí ČEZ, a. s.