13. 6. 2021

Humanitární vybavení pro Český červený kříž pomohla zajistit Nadace ČEZ

Jičín, 13. června 2021 - Český červený kříž má nové vybavení, které pomohla zajistit Nadace ČEZ. Částka 145 tisíc korun pomůže vybavit Humanitární jednotku v okresech Jičín, Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou.

Český červený kříž je humanitární společnost fungující na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí, při požárech, hromadných neštěstí nebo při povodních. Poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby. ČČK je výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby.

Aby byla jednotka schopná nasazení a fungování v rámci Integrovaného zdravotnického systému, potřebuje mít vybavení. Nadace ČEZ tak pomohla s pořízením nůžkového stanu s logem OS ČČK Jičín, který je Pověřeným spolkem v rámci IZS pro Královéhradecký kraj. Nadace ČEZ přispěla na uniformy, záchranářské brašny a batohy s potřebným zdravotnickým materiálem. Humanitární jednotka působí na území celého Královéhradeckého kraje. Velitelé HJ a většina členů je z okresů Jičín, Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Jednotka funguje při mimořádných událostech jako podpora pro zasahující jednotky IZS. Zajišťuje např. potravu, nápoje a veškerou potřebnou pomoc pro záchranáře. Pracovníci pak poskytují zdravotní asistenci při kulturních, sportovních a společenských akcích. Všichni určitě známe logo červeného kříže na bílém pozadí, kam se můžeme obrátit, když potřebujeme zdravotní pomoc nebo radu.

V běžném životě se pak věnuje výuce První pomoci pro děti a dospělé. Působí jako zdravotní asistence a pomáhá všude tam, kde je potřeba. Například stan je využit při různých akcích jako náborové místo např. pro dárce krve a kostní dřeně, zájemci si v něm mohou vyzkoušet i první pomoc.

 

„Nadace ČEZ nám svou podporou pomůže zkvalitnit zdravotní péči a pomoc především při mimořádných událostech. Důležité je i využití stanu ve výuce 1. pomoci, prevenci a osvětě pro naše spoluobčany,“ říká Marcela Harbichová, DiS., ředitelka Úřadu OS ČČK Jičín. „ Pomoc od Nadace ČEZ prospěje nejen všem občanům v Královéhradeckém kraji, ale využití je celorepublikové, hlavně při mimořádných událostech a katastrofách“ doplňuje Marcela Harbichová. 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

 

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                         ČČK Jičín

Šárka Lapáčková Beránková                             Marcela Harbichová           

Tel: 602 415 282                                                Tel: 603 149 750

sarka.berankova@cez.cz                                    jicin@cervenykriz.eu