6. 2. 2020

„HYDROTURBO 2020“ ZVE ÚČASTNÍKY ZA POZNÁNÍM I NA VODNÍ ELEKTRÁRNY

Mezinárodní konference HYDROTURBO, která se střídavě koná v České a Slovenské republice, má dlouholetou tradici. Letošní „HYDROTURBO 2020“ pořádá ve dnech 22.9. – 24. září v Praze a středních Čechách společnost ČEZ, a. s., Vodní elektrárny a účastníkům nabídne vedle klasického konferenčního a společenského programu také exkurze na vybrané vodní elektrárny Vltavské kaskády.

Tematické okruhy konference jsou zaměřené na nové trendy ve využití vodní energie, na konstrukci a výrobu hydroenergetických zařízení vč. malých vodních elektráren, na problematiku efektivního, bezpečného a ekonomického provozu vodních děl a vodních elektráren.

Pro zájemce o účast na konferenci, partnery a odbornou veřejnost nabízejí více informací průběžně aktualizované stránky konference www.hydroturbo.cz

Vodní elektrárny Skupiny ČEZ

Na vodních elektrárnách ČEZ a. s. průběžně probíhá největší komplexní modernizační akce v historii české hydroenergetiky. Při ní byla za posledních 15 let při nákladech ve výši cca 3 miliard korun modernizována soustrojí na více než dvaceti velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách (např. Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích atd.). Při modernizacích je využito nejnovějších poznatků vědy a techniky. Soustrojí elektráren díky tomu navýší svou průměrnou účinnost o cca 4-5 %. Za stále méně jistých klimatických podmínek pro výrobu elektřiny z vody je proto důležité, že po modernizacích vyprodukují hydrocentrály ze stejného objemu stále vzácnější vody více elektřiny a pokryjí spotřebu dalších tisíců českých domácností.

Konferenci HYDROTURBO 2020 pořádá ČEZ, a. s., Vodní elektrárny ve spolupráci s Aquatis, Brno, ČKD Blansko Holding, Blansko, E.ON Energie, a. s., Litostroj Engineering, a. s., Blansko

Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava, Slovenská technická univerzita Bratislava – Stavebná fakulta, Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava, Vysoké učení technické Brno, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana, Brno.