14. 3. 2023

I letos nabízí Nadace ČEZ pomocnou ruku českým neziskovkám

Severozápadní/Střední Čechy - Až 200 tisíc korun na svůj rozvoj v rámci grantu Neziskovky 2023 mohou získat české neziskové organizace od Nadace ČEZ. Peníze pak mohou využít například na vzdělávání či zlepšení motivace personálu, na rozšíření poskytovaných služeb nebo třeba na získání různých certifikací. Loni Nadace ČEZ takto podpořila 116 projektů celkovou částkou 9,9 milionů korun. O grant Neziskovky 2023 lze zažádat do konce března letošního roku.

„Stejně jako v jiných oblastech, i v sociální péči se metody a přístupy neustále vyvíjejí a posouvají dopředu, aby péče o klienty byla co nejvíce přizpůsobená jejich individuálním potřebám. Neziskové organizace, které chtějí nabízet špičkovou péči, se proto musí neustále rozvíjet, začleňovat nové poznatky do svých programů, vzdělávat se, zlepšovat… Jsme rádi, že můžeme českému neziskovému sektoru v tomto pomoci,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

S nápadem grantu zaměřeného na rozvoj samotného neziskového sektoru, přišla Nadace ČEZ před čtyřmi lety. Doposud byly podpořeny 243 projekty, na jejichž realizaci věnovala nadace téměř 20 milionů korun. Jen vloni schválila 116 projektů za bezmála 10 milionů. „Smyslem grantu Neziskovky je především podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče. Příjem žádostí probíhá do 31. března a organizace mohou získat až 200 tisíc korun,“ doplňuje ředitelka nadace.

V rámci severních Čech přitom vloni uspělo se žádostí o grant 11 organizací z Ústeckého2 z Libereckého kraje, jejichž celková nadační podpora přesáhla 921 000 korun. Jednalo se například o TyfloCentrum Ústí nad Labem a také TyfloCentrum Liberec, Arkadii Teplice, Světlo Kadaň, Nový start Teplice, Charitní sdružení Děčín, Hospic sv. Zdislavy Liberec, Hospic sv. Tomáše Litoměřice či Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje. V západních Čechách získalo grant 5 organizací z Plzeňského a 3 z Karlovarského kraje, jejichž celková nadační podpora dosáhla 621 880  korun. Jednalo se  o Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň; Koloběh života z.s., Zbiroh; Charita Sušice; Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Plzeň; DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s., Plzeň; Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb; KOTEC o.p.s., Mariánské Lázně; Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary. Středočeský kraj měl v roce 2022 úspěšných žadatelů v počtu 20 organizací, mezi které Nadace ČEZ přerozdělila celkem 1 695 640 korun. Jednalo se například o HOSPIC TEMPUS, z.s., Mělník; Prostor plus o.p.s., Kolín; Domov Na Výsluní - Hořovice; Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb – Mnichovo Hradiště; FIT SENIOR Příbram, z.s.; Povídej, z. s. – Kutná Hora; Laxus, z. ú. – Nymburk; Klubíčko Beroun, z. ú.; Náruč, z.s. – Řevnice; Hospic svaté Hedviky, o.p.s. – Kladno;  Cesta životem bez bariér, z.s. – Paběnice či Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii – Miskovice.

Bez ohledu na krajskou příslušnost neziskovky vesměs využily finanční prostředky na další vzdělávání svých pracovníků, podporu profesionalizace a strategického řízení, další rozvoj svých poraden či krizových center,  další rozvoj kvalit jimi poskytovaných služeb a podobně.

Grant zaměřený na rozvoj, zvýšení kvality a profesionalizaci neziskových organizací v sociální oblasti vypsala Nadace ČEZ poprvé na podzim 2020. Využít jej mohou například hospice, stacionáře, azylové domy, denní centra, poradny, terapeutické dílny apod. Je určený právě na profesní rozvoj těchto neziskovek: finance lze využít například na mzdové náklady, úhradu školení a seminářů, nákup vybavení a služeb souvisejících s rozvojem, nebo na pokrytí nákladů souvisejících se získáním známek kvality či registrace.

Více informací o podmínkách grantu Neziskovky lze dohledat na webu Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz