23. 2. 2023

Nadace ČEZ podpořila pardubickou Lentilku

radec Králové, únor 2023 – Nový projekt s názvem „Lentilka na nohou“ podpořila Nadace ČEZ částkou 81 700 korun. Sportovci pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem podpořili žádost a vysportovali body, které Nadace ČEZ proměnila v peněžní částku.

Lentilka na nohou je nový projekt, díky kterému se rozšíří a zkvalitní péče o dětské pacienty s vadami nohou. Statické a dynamické testy vyšetří funkci nohou dítěte a otisky získané během těchto testů se zobrazí pomocí speciálních přístrojů - podoskopu a plantografu. Na základě komplexních znalostí postavených na nejnovějších vědeckých poznatcích a dle výsledků odborného vyšetření, dostanou rodiče doporučení ohledně výběru obuvi, vhodných pohybových aktivit pro své dítě, nabídku kompenzačního cvičení či kineziotapingu. „Příspěvek využijeme na nákup speciálního přístroje podoskopu, který je nezbytný pro kvalitní vyšetření funkce nohou a ke správnému vyhotovení aktivačních stélek do bot dle individuálních potřeb dítěte. Část příspěvku pomůže vyškolit odborné pracovníky v úpravě individuálních  stélek,“ vysvětluje ředitelka Gabriela Bělková.

Díky odbornému vyšetření a nastavené cílené terapii se primárně zlepší funkce nohou a tím i celkové držení těla. „Navíc dětem budeme moci zhotovit individuální stélky do bot přímo v našem zařízení, pro které si v současné době často musí jezdit do jiného kraje. Pracujeme s velmi širokým spektrem pacientů s handicapem od posturálních vad, přes vážnější ortopedické abnormality až po specifické neurologické deformace nohou dětí, které nejsou schopny samostatné chůze nebo chůze s pomocí“, doplňuje Gabriela Bělková. Děti s vadami nohou docházejí, jak do integrační a speciální školky, tak i ambulantně do rehabilitačního centra. Projekt každoročně pomůže cca 150 dětem.

Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum poskytuje komplexní služby dětem od narození do 18-ti let. Je určena dětem s různým typem handicapu - tělesné, mentální, kombinované postižení, PAS, zdravotní znevýhodnění - př. diabetes mellitus, srdeční vady, onkologická onemocnění,.. Provozuje integrační a speciální školku pro děti od 1,5 - 7 let a rehabilitační centrum (klinická logopedie, fyzioterapie, ergoterapie, péče rehabilitačního lékaře). Nabízí i další podpůrné terapie - Snoezelen, muzikoterapii, canisterapii. Zdravotní péče je poskytována na základě doporučení lékaře a je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                      Lentilka

Šárka Lapáčková Beránková                              Gabriela Bělková

Tel: +420 602 415 282                                        Tel: +420 733 724 538

sarka.berankova@cez.cz                                  belkova@drclentilka.cz