26. 6. 2024

Jak předejít závadám a problémům. 5 doporučení pro bezpečné FVE, baterie a tepelná čerpadla

*Fotovoltaiky i baterie fungují bezpečně za předpokladu kvalitní instalace a servisu
*Boom fotovoltaik ale přinesl i kolísavou kvalitu instalací
*Nejnebezpečnější mohou být kutilské instalace bez dozoru odborníků

Boom instalací fotovoltaik, baterií a tepelných čerpadel znamenal vznik stovek nových instalačních firem. Úroveň jejich zkušeností v oboru a tím i kvalita instalací a servisu je často kolísavá, což může vést k závadám a v krajních případech i k haváriím nebo požárům. Je dobré, aby si zákazníci při výběru dodavatelů hlídali vedle ekonomické stability i technickou zdatnost firem a jejich montérů. Nejnebezpečnější mohou být kutilské instalace bez dozoru odborníků.

Zákazníci by měli dodržovat obecné zásady nákupu průmyslového zboží, zejména vybírat certifikované výrobky, dodržovat návody a pokyny výrobců a používat jen kompatibilní zařízení. Platí také, že lidé, kteří si do své domácnosti pořídí střešní fotovoltaiku, bateriový akumulační systém nebo tepelné čerpadlo, by měli aspoň v základu vědět, jak technologie funguje a měli možnost ji ovládat. Alfou a omegou je samozřejmě ve všech případech kvalitní údržba. Instalaci technologie i následnou údržbu by měla provádět autorizovaná osoba s profesní kvalifikací, v případě slunečních elektráren je to např. „Elektromontér fotovoltaických systémů“ (kód:26-014-H).

PĚT TIPŮ NA BEZPEČNÝ PROVOZ FOTOVOLTAIK

 • DODRŽOVAT OCHRANNÉ ZÓNY: pro případný požární zásah zajistit minimální vzdálenosti od okolních předmětů a alespoň 2 metry od všech požárně otevřených ploch, nejlépe dodržet požární oddělení technologie od vnitřních prostor
 • FUNKČNÍ POJISTKA PO RUCE: na snadno dostupné místo instalovat bezpečnostní pojistku, která slouží k „deaktivaci“ a odpojení elektrárny při hrozícím nebezpečí
 • ALARM JE ZÁKLAD: v místě technologie nechme instalovat protipožární alarm, tak abychom nebezpečí identifikovali co možná nejdříve a měli šanci odpojit fotovoltaiku pro předcházení škody
 • KROTITELÉ BLESKŮ: zajistit ochranu před bleskem a přepětím. V tomto případě je nejlepší se obrátit přímo na odborníky v oboru, který pro Vás vyřeší vše na míru
 • POZOR NA KABELY: kontrolujeme kabelové trasy (správné uchycení, nevodivé podložky a větší vůle kabelu při přechodu ostrých hran atd)

PĚT TIPŮ NA BEZPEČNÝ PROVOZ BATERIÍ

 • BATERIE OCENÍ STABILNÍ TEPLOTU A SUCHO
  • ideální teplotní rozsah v prostorách k umístění baterie je 10-30 C (např. letních 40 C v půdních prostorách už může být rizikem),
  • nevystavujeme je vysokým teplotám a přímému záření nebo dlouhodobému chladu; kontakt s vlhkostí v případě zaplavení zase může vést ke zkratu v baterii;
  • vystavení mrazům naopak může u zapojené baterie zkracovat životnost
  • ideální umístění: temperované garáže, skladovací prostory, vyhrazené místnosti pro baterie
 • ŽÁDNÉ KUTILSTVÍ: k dodané zařízení nezapojovat „svépomocí“ další technologie, neinstalovat lithium-iontové nebo jakékoli svépomocí sestavované bateriové systémy ale pouze LiFePO4 (lithium-železo-fosfátové) baterie od prověřených dodavatelů
 • NENECHME BATERII HLADOVOU: zajišťujeme nabití ideálně v rozmezí 10-80 %, pro dlouhodobější odstavení nebo „konzervaci“ baterie je bezpečná úroveň nabití 30 %
 • ŽÁDNÉ NEKOMPATIBILNÍ NABÍJEČKY: použití nabíječek např. s vyšším napětím může skončit poškozením baterie
 • KŘEHKÉ ZBOŽÍ: vyhnout se mechanickému poškození i deformaci bateriových článků, např. při manipulaci, střetu s vozidly, pádu nebo vystavení nadměrnému tlaku při nevhodném umístění

TIPY JAK ZAJISTIT TEPELNÉMU ČERPADLU DLOUHOU ŽIVOTNOST

 • SERVIS KAŽDÉ LÉTO: údržba by se měla opakovat i po uplynutí záruční doby, a to pravidelně jednou ročně, ideálně v létě, kdy je tepelné čerpadlo mimo provoz nebo se používá spíše k ohřevu vody než k vytápění
 • KONTROLA VŠECH TŘÍ ČÁSTÍ: profi údržba by měla zkontrolovat trojici hlavních částí - elektro (kabely, stykače, pojistky), chladicí okruh (těsnění, chladicí látka) a mechanika (upevnění čerpadla, ložiska)
 • PROVOZ KOPÍRUJE TEPLOTU: načasovat systém tak, aby byl v chodu v době nejvyšších denních teplot, při nízkých teplotách naopak provoz tlumit
 • IDEÁLNÍ NASTAVENÍ: stav, kdy kompresor pracuje na 50—70 % nominálního výkonu; ověřit správně nastavení lze kontrolou hlučnosti vnější části čerpadla
 • POZOR NA ZIMU: vnější čerpadla nesmí zůstat pod sněhem nebo zamrznout, je třeba pravidelně kontrolovat odtok kondenzátu