17. 3. 2016

Jeden ze tří přechodů je nyní ve Františkově Oranžový

Nové osvětlení má od čtvrtka 17. března jeden ze tří přechodů pro chodce ve Františkově nad Ploučnicí. Jako první se po bezpečnějším přechodu vydali starosta Libor Bzura a Ondřej Horák z ČEZ Distribuce.

Přechod protíná hlavní obecní komunikaci II/262. Ta je jednou ze spojnic Děčína s Českou Lípou, takže je značně zatížena dopravou čtyřiadvacet hodin denně.  Vzhledem k tomu, že světla upozorní řidiče na „bílou zebru“ z dostatečné vzdálenosti, stane se tak místo přehlednější a bezpečnější pro všechny účastníky silničního provozu.  S instalací osvětlení pod dohledem odborníků z BESIP pomohla obci Nadace ČEZ částkou 120 tisíc korun.

Komunikace II/262, která Františkov nad Ploučnicí protíná po celé jeho délce, je v současné době hustě zatížena zejména tranzitní dopravou. „Místa určená pro její přecházení máme v obci celkem tři. Nejsou osvětlena, což zejména za tmy nebo snížené viditelnosti značně komplikuje dopravní situaci, jelikož jen projíždějící řidiči přechody často neočekávají.  Chceme proto všechny přechody zpřehlednit a zviditelnit. Jsme moc rádi, že se nám nyní díky Nadaci ČEZ podařilo osvětlit ten nejvytíženější,“ říká Libor Bzura, starosta Františkova nad Ploučnicí.

Nově osvětlený přechod navíc vede k autobusové zastávce, velmi často jej tudíž využívá většina místních, včetně malých dětí při svých každodenních cestách do školy. Díky nasvícení tak budou řidiči na místo častého přecházení upozorněni z dostatečné vzdálenosti i za tmy či zhoršené viditelnosti. „Pro bezpečnost na silnicích z pohledu chodce je nesmírně důležité vidět, ale také být zavčas viděn. Ve Františkově nad Ploučnicí to platí dvojnásob – poměrně rychlým a dlouhým úsekem tu denně projíždějí nákladní vozidla, jejichž řidiči cestu ne vždy dobře znají a přechody pro chodce nemusejí vůbec předvídat,“ konstatovala Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ společně s odborníky z řad krajských zástupců BESIP a Dopravní policie osvětluje kritické přechody a podílí se tak na systematickém zvyšování bezpečnosti na českých silnicích od roku 2013.

Další fakta

  • Přechody pro chodce jsou častým místem dopravních nehod s často tragickými následky. Devátou nejtragičtější příčinou nehod zaviněných řidičem motorového vozidla bylo v loňském roce nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. Z tohoto důvodu loni zemřelo 21 chodců.
  • Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič k reakci nejméně 31 m (1,5 s).
  • Kvalitní osvětlení dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65 %.
  • Osvětlení se projektuje na každý přechod zvlášť, do výpočtů se zahrnuje nejen šířka silnice a přechodu, ale i okolní osvětlení, barva povrchu silnice, stoupání či klesání vozovky atd.
  • Osvětlení přechodu není přímo shora, ale pod mírným úhlem vždy ze směru příjezdu aut. Chodec je tak osvětlen více ze strany, aby jej řidič viděl skutečně jasně. Současně je třeba nastavit osvětlení tak, aby řidiče ani v jednom směru neoslňovalo.