5. 4. 2024

Kanceláře ČEZ zelenají a budou odebírat pouze bezemisní elektřinu. Na střechách budov vyrostou fotovoltaiky o celkové kapacitě až 1,6 MW

Kanceláře ČEZ přecházejí na čistou energii. Ve 12 lokalitách po celé České republice vyroste v příštích dvou letech až 3 700 fotovoltaických panelů na střechách administrativních budov nebo v jejich těsné blízkosti. Další dvě desítky budov ještě z pohledu možnosti instalací ČEZ prověřuje. Fotovoltaiky dodá a bude provozovat dceřiná společnost ČEZ ESCO. Zbývající spotřebu kanceláří pokrývá ČEZ od letošního roku bezemisní energií vyrobenou v českých solárních a jaderných elektrárnách. Aktuálně Skupina ČEZ provozuje v ČR fotovoltaiky o výkonu 130 MW a do roku 2030 chce tisíce megawattů postavit v rámci své strategie Čistá energie Zítřka.

Až 1,5 GWh zelené elektřiny ročně vyrobí fotovoltaické elektrárny, které v následujících dvou letech vyrostou na střechách administrativních budov společnosti ČEZ nebo v přilehlých areálech. V rámci první etapy plánuje společnost nainstalovat cca 3 700 panelů o celkovém výkonu až 1,6 MW.  Dodavatelem, vlastníkem i provozovatelem fotovoltaik bude společnost ČEZ ESCO. Elektřinu z vlastních výroben, kterou kanceláře nezvládnou spotřebovat, prostřednictvím ČEZ ESCO nasdílejí s jinými budovami. ČEZ ESCO také od ledna letošního roku zajišťuje pro kancelářské budovy ČEZ certifikovanou elektřinu z obnovitelných a z jaderných zdrojů. To představuje úsporu až 7 000 tun CO2 ročně. ČEZ tak jde v dekarbonizaci svých budov příkladem jiným firmám.

„ČEZ plánuje v rámci své strategie Čistá Energie Zítřka do roku 2030 zprovoznit tisíce megawattů v obnovitelných zdrojích. Nejvíce k dekarbonizaci portfolia ČEZ budou z obnovitelných zdrojů přispívat velké fotovoltaické parky, nezastupitelnou roli ale hrají i střešní fotovoltaiky, které dodáváme tisícům českých domácností i firem. Je tedy logické, abychom i my sami proaktivně snižovali spotřebu elektřiny v našich administrativních budovách pomocí čisté energie ze slunce. Instalace fotovoltaik je součástí našich plánů úsporných opatření, kdy chceme do roku 2027 snížit spotřebu kancelářských provozů o 30 procent ve srovnání s rokem 2018,“ uvedla členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Do první fáze projektu, která je plánovaná do konce roku 2025, bylo zařazeno celkem 12 budov a dva přilehlé areály. Zohledňovala se zejména jejich obsazenost a způsob využívání, spotřeba elektrické energie, stav střechy a vůbec celkový stav budovy. Nyní proběhnou detailní projektové práce a následně samotná výstavba. Souběžně s realizací první fáze ČEZ prověří ještě další dvě desítky budov ve svém vlastnictví, zda je bude možné pro fotovoltaiky také využít. Výhledově by tak mohlo být zprovozněno až 32 projektů.

V současnosti má ČEZ fotovoltaiky na třech svých administrativních budovách v České republice: v Mladé Boleslavi, v Lounech a v Benešově. Provozní zkušenosti z roku 2023 ukazují, že budovy díky energii ze slunce v průměru snížily spotřebu elektřiny o 20 %. Podobné výsledky tak ČEZ očekává i od aktuálního velkého projektu výstavby.

ČEZ ročně do oblasti snižování energetické náročnosti budov investuje v průměru 50 milionů korun: jedná se zejména o zateplování budov, výměny oken, modernější systémy měření a regulace, instalace úspornějšího osvětlení, ale třeba i výměnu kancelářských elektrospotřebičů (ledničky, kávovary) za energeticky méně náročné.