4. 2. 2022

Locheničtí dobrovolní hasiči mají díky Nadaci ČEZ nové vybavení

Hradec Králové, 4. února 2022 – Dobrovolní hasiči v obci Lochenice u Hradce Králové si pořídili díky příspěvku 200 tisíc korun od Nadace ČEZ nové vybavení.

Lochenická jednotka dobrovolných hasičů tak obmění vybavení nezbytně nutné pro provedení efektivního a rychlého zásahu a zvýší svoji akceschopnost. Díky prostředkům od Nadace ČEZ nakoupila požární vybavení do zásahového vozidla – radiostanice a svítilny. Vyměnila starý dožilý člun za nový a vybavila požární automobil pro hasební a technický zásah.

„Děkujeme Nadaci ČEZ. I vybavení hasičů je občas potřeba obnovit a doplnit. Nám se to povedlo díky příspěvku Nadace ČEZ. Kromě nafukovacího člunu (ten starý už dosloužil) jsme získali nastavovací žebřík, páteřní desku, radiostanice, zdravotnický batoh a další věci. Všechno nám pomůže v naší práci,“ upřesňuje Josef Vaňouček, velitel SDH Lochenice.

Sbor dobrovolných hasičů Lochenice má dlouholetou tradici, zasahuje při mimořádných událostech, kdy jsou ohroženy životy a zdraví lidí, zvířat, majetek, nebo životní prostředí. V zájmu zvýšení bezpečnosti nejen zachraňovaných osob při vyprošťování, ale i samotných zachránců, potřebovala jednotka doplnit své vybavení

Všech patnáct členů lochenické jednotky dobrovolných hasičů se pravidelně účastní školení, kurzů i soutěží a kromě likvidace požárů jsou připraveni k záchranářským činnostem na vodě, technickým zásahům i ochraně obyvatel při mimořádných událostech. V případě mimořádného rozsahu neštěstí vyjíždějí na pomoc do různých koutů České republiky, svými schopnostmi například přispěli při povodních v letech 1997, 2007, 2010 i 2013..

Projekt, který podpořila Nadace ČEZ částkou 200 tisíc korun, pomůže zajistit hasičům větší bezpečnost ve chvílích, kdy jsou operačním střediskem HZS jednotky povolány k mimořádným událostem.

Sbor dobrovolných hasičů v Lochenicích funguje již skoro 150 let a za celou dobu své existence se aktivně podílí na likvidaci následků mimořádných událostech ve svém okolí, funguje i na úseku prevence a aktivně vychovává hasičskou mládež.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                                 SDH Lochenice

Šárka Lapáčková Beránková                               Josef Vaňouček ml.

Tel: 602 415 282                                                     Tel: 733 657 017

sarka.berankova@cez.cz                                        josefvanoucek@seznam.cz