17. 10. 2023

Mosty na železniční vlečce do JE Dukovany mají víc než jen nový kabát

Jeden ze způsobů dopravy surovin a materiálu do Jaderné elektrárny Dukovany je po kolejích. Takzvaná železniční vlečka vede z nádraží Rakšice až do areálu JE Dukovany. Na této trase se nachází dva mosty o délce 262,5 m a 10,5 m. Oba mosty prošly v uplynulých měsících důkladnou rekonstrukcí za téměř sto milionů korun.  S jejích využitím ČEZ počítá pro plánovaný minimálně šedesátiletý provoz elektrárny i pro připravovanou výstavbu nového jaderného zdroje.

Vlečka z roku 1975 slouží pro dopravu chemických látek potřebných pro provoz dukovanských jaderných bloků, motorové nafty pro dieselové agregáty a velké technologické celky jako jsou například obalové soubory na použité palivo. V průběhu času došlo vlivem klimatických podmínek a provozu na vlečce k narušení funkčnosti mostních izolací s postupným rozšiřováním degradací železobetonové konstrukce, a proto se ČEZ rozhodl oba mosty zrekonstruovat.

Práce na rozsáhlé rekonstrukci mostů započaly v březnu minulého roku. První z dvojice mostů je dlouhý 262,5 m a překlenuje údolí se zahrádkářskou kolonií nad řekou Rokytnou v Moravském Krumlově. Všechny práce tak probíhaly ve výšce 13 m nad úrovní terénu. Rekonstrukce spočívala ve výměně nevyhovující hydroizolace a kolejového lože. Dále provedení sanace mostní konstrukce a opěr mostů. Během rekonstrukce také došlo k provedení nových železobetonových říms, výměně zábradlí a odvodňovacích prvků.

„Po celou dobu rekonstrukce, která trvala 14 měsíců, bylo nutné jednotlivé práce plánovat s ohledem na zásobování EDU a klimatické podmínky a práce pak důsledně kontrolovat. Velkou pozornost vyžadovalo také zabezpečení stavby proti pádu předmětů na vozovky pod mosty, stejně jako zabezpečení pracovníků proti pádu z výšky,“ zhodnotil ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, Roman Havlín.

 Druhý z rekonstruovaných mostů přemosťuje místní komunikaci mezi obcemi Dolní Dubňany a Jamolice. Jeho délka je 10,5 metru. Všechny práce odborníci úspěšně dokončili letos v létě a vlečka je připravena k využití pro další plánovaný provozu elektrárny i pro výstavbu nového jaderného zdroje.