8. 6. 2022

Motivační program Prokopa Diviše zná své vítěze v Hradci Králové

Hradec Králové 8. 6. 2022 – Šestým rokem probíhá Motivační program Prokopa Diviše pro studenty elektro oborů z partnerských škol Skupiny ČEZ, který vyhlašuje společnost ČEZ Distribuce. Do programu se zapojila i SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici. Na dnešním slavnostním vyhlášení v budově školy byli oceněni nejlepší studenti.

Již pošesté si nejlepší studenti převzali diplomy a ocenění v Motivačním programu Prokopa Diviše pro školní rok 2021/22, který pro studenty elektro oborů z partnerských škol Skupiny ČEZ vyhlásila ČEZ Distribuce.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici po celý školní rok sbírají body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, ve studentských soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky.  Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v jednom učebním oboru a ve dvou studijních oborech)  od ČEZ Distribuce.

Do motivačního programu se již pošesté zapojila i Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové v Hradební ulici. „Naši žáci jsou s programem Prokopa Diviše velmi spokojeni. Motivuje je k lepším výsledkům a finanční odměna je příjemný bonus,“ říká Mgr. Miroslav Tobyška, ředitel školy. „S vaší společností spolupracujeme pravidelně a dlouhodobě a mnoho našich studentů nachází pracovní uplatnění v ČEZ Distribuci“, upřesňuje Miroslav Tobyška.

„Společnost ČEZ Distribuce spolupracuje se školami, které vychovávají elektro odborníky dlouhodobě. Vzájemná spolupráce je výhodná i pro naši společnost, která motivuje studenty a snaží se podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia. Motivační program Prokopa Diviše je oblíbený u studentů i pedagogů a nám pomáhá podpořit nadané studenty,“ říká Ing Ladislav Ráliš, manažer útvaru Obsluha zákazníků a partnerů ČEZ Distribuce.

 

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Studenti peníze použijí například na cestování, na kurz autoškoly nebo na nákup nářadí.

Do programu Prokopa Diviše se v letošním školním roce zapojili studenti ze středních škol v Plzni, Ostrově, Chomutově, Liberci, Kladně, Praze, Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci a Ostravě.

 

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Letošní 5. ročník měl 1288 účastníků.

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě střední školy: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové a SPŠE a VOŠ Pardubice .

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

 

Výsledky motivačního programu SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici

Učební obory H obor Elektrikář

  1. Svíčka Jan                            
  2. Tichý Petr                              
  3. Chmelař Petr                          

Studijní obory L obor Mechanik elektrotechnik

  1. Šolc Martin                           
  2. Habiger Tomáš    
  3. Šimák Radek                           

Studijní obor M obor Elektrotechnika

  1. Blažík Michal                        
  2. Podolínský Miroslav           
  3. Koláčný František                 

 

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení firma umožňuje další rozvoj české ekonomiky a vytváří prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.