25. 6. 2024

Motivační program Prokopa Diviše zná vítězné studenty

Hradec Králové červen 2024 – Osmý ročník Motivačního programu zná své vítěze v Hradci Králové. Nejlepší studenti si převzali diplomy a ocenění v Motivačním programu Prokopa Diviše pro školní rok 2023/24, který pro studenty elektro oborů z partnerských škol Skupiny ČEZ vyhlásila ČEZ Distribuce. Do programu se zapojila i SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici. Zároveň byli vůbec poprvé oceněni i nejlepší žáci, včetně těch z prvního ročníku, zapojení do elektronické podoby motivačního programu prostřednictvím mobilní aplikace Prokop Digiš.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici po celý školní rok sbírají body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, ve studentských soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky.  Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v jednom učebním oboru a ve dvou studijních oborech.

Do motivačního programu se již poosmé zapojila i Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové v Hradební ulici. „V letošním roce se do Motivačního programu zapojilo 248 studentů naší školy, což svědčí o velkém zájmu o tento program. Každý student může svou pílí a aktivitou dosáhnout na odměnu. Někteří studenti byli oceněni i v loňském roce a odměna je pro ně opravdu motivační.  Program podporuje studium a praxi v oboru elektrotechnika a energetika, který má budoucnost a je přínosem i pro nás učitele,“ říká Miroslav Tobyška, ředitel školy.

Společnost ČEZ Distribuce spolupracuje se školami, které vychovávají elektro odborníky dlouhodobě. Vzájemná spolupráce je výhodná i pro naši společnost, která motivuje studenty a snaží se podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia. Motivační program Prokopa Diviše je oblíbený u studentů i pedagogů a pomáhá podpořit nadané studenty, kteří se v mnoha případech uchází o zaměstnání právě v energetice. Studenti peníze použijí například na cestování, na kurz autoškoly nebo na nákup nářadí.

Letošního 8. ročníku Motivačního programu se celkem zúčastnilo 1 393 studentů. Za 8 let je to 8 489. Do letošního pilotního ročníku aplikace Prokop Digiš se zapojili napříč všemi školami 423 studenti. Absolvovali přitom 27 kvízů po deseti otázkách. Odměňováni hodnotnými věcnými cenami jsou tři nejlepší v každém ročníku dané školy.

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě střední školy: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové a SPŠE a VOŠ Pardubice

Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy.

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

 

              Výsledky motivačního programu za školní rok 2023-24

SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029

Učební obory H obor Elektrikář

  1. místo – Krám Matěj                      
  2. místo – Katzer Tomáš                    
  3. místo – Iaccheri Carlo              

 

Studijní obory L obor Mechanik elektrotechnik 

  1. místo – Kovář Petr           
  2. místo – Güttler Jakub                     
  3. místo – Janda Tomáš                        

Studijní obor M obor Elektrotechnika

  1. místo – Moc Jakub                         
  2. místo – Holeček Ondřej   
  3. místo – Suchánek Štěpán                

 

Skupina ČEZ různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. Kromě Motivačního programu Prokopa Diviše například pro ně pořádá Distribuční maturitu, a to hned na třech místech - Hradci Králové, Ostravě a Kladně. Dalšími jsou energetická (Elektrárna Ledvice) a jaderná (Temelín a Dukovany) maturita. Velmi populární je soutěž „Vím proč“, o nejlépe natočený a vysvětlený pokus popisující některý z fyzikálních  jevů, do které se mohou zapojit i žáci ze základních škol.  Přímo ČEZ Distribuce pak má  i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu.  Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. 

ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně, provozuje na území České republiky vedení v délce 168 533 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více na www.cezdistribuce.cz