8. 7. 2020

Mzdová účetní získala zaměstnanecký grant pro štramberské myslivce

Při senosečích každoročně uhynou desetitisíce mláďat srn, zajíců, koroptví a dalších živočichů, celostátní odhady uvádí až 60 tisíc úmrtí. Myslivci ze spolku Závišice–Štramberk se rozhodli tento letitý problém vyřešit nákupem speciálních plašičů zvěře, které zaplatili z příspěvku Nadace ČEZ.

„Členka našeho spolku Iva Prosková pracuje jako mzdová účetní ve společnosti ČEZ, která podporuje veřejně prospěšné aktivity svých zaměstnanců. Zkusili jsme náš projekt přihlásit a jsme rádi, že v hlasování mezi zaměstnanci prošel,“ jednatel spolku Ondřej Stodola.

Díky zaměstnaneckému grantu pořídili štramberští myslivci 15 plašičů, které teď chodí rozmisťovat na louky večer před sečením. „Zemědělci nám vždy předem nahlásí, kde budou sekat, spolupráce funguje dobře,“ vysvětlil Ondřej Stodola. Plašič začne vždy jednou za půl hodiny modře blikat a přitom vydává zvuky, které zvěř vyplaší, například štěkot psa, nářek srnčete nebo řev čtyřkolky.

Dříve se myslivci snažili ochránit mláďata tím, že před senosečí procházeli územím v doprovodu psů.

„To bylo hodně náročné na čas, vždycky jsme museli najednou sehnat kolem deseti lidí se psy. Což bylo často skoro nemožné, protože všichni chodíme do práce a myslivosti se věnujeme ve volném čase,“

řekl jednatel Mysliveckého spolku Závišice – Štramberk.

Takzvané zaměstnanecké granty jsou ve firmách stále populárnější. Podobné je to i ve Skupině ČEZ, jejíž nadace v roce 2019 jen v Moravskoslezském kraji podpořila 11 projektů celkovou částkou 328 tisíc korun. Myslivcům do Štramberku putovalo 30 tisíc korun.

O zaměstnanecké granty mohou Nadaci ČEZ požádat sportovní nebo hasičské oddíly, kulturní spolky, hendikepovaní, školy nebo veřejně prospěšné organizace, ve kterých se aktivně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ.

„O hlasování, které projekty budou vybrány, je mezi zaměstnanci každoročně velký zájem. Pokud mohou sami zaměstnanci vybírat projekty, na které se přispívá, hlasovat o nich a propagovat je mezi kolegy, jejich zájem o podobné aktivity se automaticky zvyšuje,“

řekla k přínosu tohoto typu grantů ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.