22. 6. 2020

Nové hřiště pro nejmenší je společným dílem města a rodičů pyšelských dětí

Pyšely - Novým hřištěm pro nejmenší děti se od soboty 20. června pyšní město Pyšely na Benešovsku. U břehu rybníka Prádlo vyrostlo i díky Nadaci ČEZ, která na jeho realizaci přispěla v rámci grantu Oranžové hřiště 140 000 korunami. Nemalou měrou se ovšem o něj svou dobrovolnou finanční spoluúčastí zasloužili i místní obyvatelé, právě rodiny s malými dětmi a další. Mnozí přiložili i ruce k dílu.

„Máme tři mateřské školy, které sice mají svá hřišťátka, ale veřejné pro všechny nejmenší, nám chybělo. Hledali jsme proto místo, kde ho vybudovat. Obecní pozemek u rybníka Prádlo se nám zdál ideální. Už jen proto, že ho rodiče s dětmi během svých vycházek po okolí často míjejí. Děti zde mají k dispozici dvě houpačky na klasické hrazdě, čtyři houpadla na pérech, domek se skluzavkou a minilezeckou stěnou a univerzální domek s počítadlem. Ten může holičkám například posloužit jako kuchyňka či na klasické hrátky s panenkami. Klučinové ho mohou pro změnu přeměnit třeba v nedobytný hrad nebo bunkr,“ říká starostka Štěpánka Bednářová.

Během slavnostního odemykání vstupní branky neopomněla starostka poděkovat všem, kteří se o hřiště zasloužili, V první řadě obyvatelům Pyšel, jejichž účast i přes deštivé počasí byla opravdu hojná. „Ráda bych za všechny vyzdvihla Matěje Stránského, který se ujal celé organizace a realizace projektu. Ostatní jmenovat raději nebudu, abych náhodou na někoho nezapomněla. Takže děkuji všem místním, co pomohli. Ať již prostřednictvím finančního daru nebo prací v rámci dobrovolných brigád během terénních úprav, při návozu dopadového materiál, když se stavěl plot, připravovaly se montáže laviček či se budoval nový spojovací chodník a dosazovala u něj alej.“

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou těch u mateřských škol či zdravotních a sociálních zařízení. „Prostřednictvím tohoto grantového programu pomáháme městům a obcím financovat výstavbu a rekonstrukce venkovních hřišť již od roku 2003 tak, aby odpovídaly všem bezpečnostním normám. Nejčastěji vznikají dětská, sportovní a multifukční hřiště, a to jak v blízkosti mateřských a základních škol, tak i v klasické rodinné či panelákové zástavbě. Každé hřiště je trochu jiné, šité na míru pro ty, kdo na nich aktivně tráví čas. Výjimkou nejsou ani hřiště dopravní a čím dál častěji vznikají také plochy s posilovacími prvky pro mládež, dospělé a seniory a stále více mezi mladými oblíbená workoutová hřiště. V případě Pyšel nás velmi potěšil přístup místních, kteří realizaci hřiště pro nejmenší děti vzali opravdu za svou,“ uvedla Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Pyšely jsou podle Štěpánky Bednářové sice městem, ale vzhledem ke své poloze a zástavbě mají spíše vesnický charakter. „Tudíž se zde lidé navzájem znají, dokáží se domluvit a hlavně si pomoci. Velice nás proto potěšilo, že jakmile se spoluobčané dozvěděli, co připravujeme, sami nám nabízeli svou pomoc. Jednoduše řečeno, nové hřiště pro nejmenší je společným dílem města a rodičů pyšelských dětí. Řada z nich přispěla finančně a také prací. Prakticky díky jejich finančním darům a získanému grantu od Nadace ČEZ jsme mohli pořídit veškeré herní prvky. Pomohly nám i místní společnosti a spolky, takže potřebných více než půl milionu korun na hřiště a úpravu okolí jsme dali společným dílem dohromady. Proto ještě jednou, všem patří naše veliké díky,“ uzavřela starostka.