20. 6. 2020

Ostrava: Energetici ocenili nejaktivnější studenty

Zástupci společnosti ČEZ Distribuce a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny ocenili nejaktivnější studenty elektro oborů Střední školy elektrotechnické v Ostravě za jejich výkony v motivačním programu Prokopa Diviše. V programu společnosti ČEZ Distribuce, jehož cílem je zvýšit atraktivitu studia na elektrotechnických školách, si nejpilnější studenti rozdělili celkem 102 tisíc korun. „Mým dlouhodobým krédem je, že učitelé nemají žáky a studenty učit pro školu, ale pro život, což tento program splňuje dokonale,“ zhodnotil spolupráci školy a společnosti ČEZ Distribuce Stanislav Folwarczny.

Jedním ze záměru organizátorů je motivovat mladé lidi ke studio elektro oborů, protože ty se stejně jako další technické profese potýkají s nedostatkem kvalitních uchazečů. „Sama jsem tuto školu absolvovala, takže vím, jak je kvalitní a jak umí zdejší pedagogové připravit studenty do praxe. Technické obory dnes společnost nevnímá jako atraktivní, přestože mají velkou budoucnost. Proto se snažíme mladé lidi motivovat například programem Prokopa Diviše a jeho úspěšný průběh ukazuje, že to má smysl,“ řekla členka představenstva ČEZ Distribuce Michaela Kociánová.

Letošní vyhodnocení proběhlo vzhledem k epidemiologickým podmínkám v komorním duchu bez obecenstva, ve kterém v minulých letech zasedli studenti elektro oborů z celé školy. Místo toho představili ocenění studenti krátké medailonky, které nahráli na svých mobilech. „Program Prokopa Diviše mě opravdu inspiroval. Zapojil jsem se například do celostátní soutěže Machři roku 2019 a s kamarádem jsme ji k našemu velkému překvapení vyhráli – porotě jsme představili zapojení rozvaděčů chytré domácnosti. Rád bych pokračoval ve studiu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, takže se mi finanční prémie bude hodit na pořízení studijních materiálů,“ řekl ve svém medailonku jeden z oceněných.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky.

Do programu Prokopa Diviše se v letošním školním roce zapojilo rekordních 1350 studentů ze středních škol v Plzni, Ostrově, Chomutově, Liberci, Kladně, Praze, Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci a Ostravě.

-----

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698-1765) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je hlavně jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.