27. 11. 2020

Na břehu litohlavské nádrže nově zakořeňuje pestrá směsice listnáčů

Litohlavy – Na břehu bývalého přírodního koupaliště, dnes spíše rybníka, v Litohlavech na Rokycansku zakořeňuje od pátku 27. listopadu patnáct vzrostlých listnáčů. Na jejich výsadbu přispěla obci Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy částkou 100 700 korun. Jejich výsadbu měla na starost odborná zahradnická firma. O následnou péči se pak postarají zaměstnanci obce spolu s členy místního rybářského kroužku.

„Podařilo nám získat do vlastnictví pozemek, který tvoří zelený pás kolem jednoho z břehů nádrže. Nově vysazené duby, olše, lípy jasany a střemchy, které doplňuje několik keřů, tak poskytnou stín všem, co budou na břehu trávit svůj volný čas, hlavně mladým rybářům. Poslouží i jako větrolam a dají konečnou podobu místnímu biotopu. Určitě počítáme s tím, že v korunách najdou útočiště různé ptačí druhy,“ říká starosta Milan Preťo. „Jsme moc rádi, že jsme se žádostí u Nadace ČEZ uspěli. Jako malá obec máme pochopitelně omezený rozpočet, z kterého musíme hradit řadu investičních akcí, takže každá koruna navíc je v naší pokladně vítaná, děkujeme.“ Starosta by rád v budoucnu viděl kolem stromů úzkou cestu, tak akorát pro kočárek. Rovněž uvažuje o odstranění nevzhledných sloupů veřejného osvětlení, které již dávno neplní svůj účel.

„Nádrž původně sloužila přes léto jako přírodní koupaliště a v zimě, když byl dost silný led, jako kluziště. Děti i dospělí sem chodili bruslit, občas si dvě party zahrály hokej. Ale to už je opravdu dávná minulost. Dnes je spíše zabahněným rybníkem, ovšem s docela slušně velikými rybami,“ podotýká Milan Preťo a ve svých plánech jde ještě dál. „Na začátku u silnice nám patří poměrně velký kus zelené plochy, rád bych tam viděl dětské hřiště pro naši drobotinu z mateřinky. A co se ještě týče stromů financovaných Nadací ČEZ, každý osadíme tabulkou s nezbytnými informacemi o něm, takže vlastně poslouží i k prohlubování kladného vztahu dětí k přírodě.“

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšování životního prostředí pomocí podpory liniové výsadby stromů. O podporu mohou žádat města a obce, letos nově také obecně prospěšné spolky či příspěvkové organizace, tedy například dobrovolní hasiči, tělovýchovné jednoty, školy, různá obecní sdružení a podobně. Podporovány jsou například liniová výsadba stromů u veřejných budov, obnova liniové zeleně na mezích – kombinace stromy/keře pro možnost hnízdění ptáků, výsadba galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží. Realizace výsadby se předpokládá na veřejném prostranství v obytných nebo zastavených plochách obcí, případně v jejich extravilánu.

„Výsadbu nové či obnovu stávající zeleně v katastrech měst a obcí podporujeme již devět let. Během této doby na různých místech v České republice zapustilo kořeny více než 100 tisíc stromů a keřů. Převážně jde o lípy, javory a habry, různé druhy jehličnanů a ovocných stromů či rozmanité okrasné keře. Někde byly ozdraveny původní aleje u silnic a polních cest, jinde byla obnovena, případně zcela nově vznikla, liniová, sadová či parková výsadba. V rámci celé republiky tak bylo podpořeno bezmála 600 zelených projektů za téměř 60 milionů korun,“ dodává Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ s tím, že letos byl grant rozšířen i na obecní sady, parky či veřejné zahrady.