5. 4. 2019

Na budoucí prvňáčky ze ZŠ Pod Montací čekají moderně vybavené třídy

„Náchodský spolek rodičů začít spolu“ při malé základní škole pro 180 dětí představil předškolákům a jejich rodičům moderně vybavené třídy, družinu i zázemí pro venkovní činnosti. Projekt „Spolu stavíme školu“ finančně podpořila Nadace ČEZ.

Brány  náchodské budovy ZŠ Pod Montací, která dříve sloužila jako ubytovna, se otevřely teprve v září roku 2018. Škola je odloučeným pracovištěm státní ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově.  Rodinám s dětmi nabízí stále žádanější koncept projektové výuky, slovního hodnocení a otevřené školy.

Děti se u nás učí podle školního vzdělávacího programu Začít spolu.  Naším společným cílem jsou spokojené děti, pěkné vztahy a učení, které nám dává smysl,“

uvádí za stejnojmenný spolek rodičů jeho předsedkyně Daniela Šolcová.

Spolek pořádá pravidelné kavárničky pro rodiče, týden otevřených dveří a další akce pro děti i dospělé. A byl v loňském roce také žadatelem o grant Podpora regionů od Nadace ČEZ na vybavení školy a družiny.  Nadace jeho žádosti vyhověla a poskytla příspěvek ve výši 150 tisíc korun.

„Zakoupili jsme různé skříňové systémy, skříňky na boxy pro žáky do tříd a zásuvkové díly. Upravili jsme jídelnu a vytvořili zázemí pro venkovní činnosti,

doplňuje k využití příspěvku Daniela Šolcová.

Moderně vybavené prostory školy si v rámci předání projektu Spolu stavíme školu prohlédli předškoláci u příležitosti zápisu do 1. třídy.

„Přeji budoucím prvňáčkům hodně úspěchů i radosti z nově nabytých znalostí,  dobré kamarády, a aby se cítili ve škole dobře. A pedagogům pak  hodně pozitivní energie při své každodenní práci s dětmi,“

sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

O ZŠ Pod Montací

Projekt ZŠ Pod Montací má za cíl rozvinout státní školství a nabídnout moderní výukové metody rodičům všech dětí na Náchodsku bez ohledu na sociální postavení rodičů. Proto bylo usilováno o zařazení do státní školy, a tím pádem nebude potřeba žádat od rodičů  školné.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz