3. 2. 2021

Nadměrný náklad vyjede ve čtvrtek v noci z Přerova a druhý den večer dorazí do východočeských Prachovic. Bude nutné zajistit průjezd pod vedením vysokého i nízkého napětí.

Z Přerova v Olomouckém kraji se ve čtvrtek 4. února v noci kolem 2 hodiny vydá na svou cestu nadměrný náklad. Svou 230 kilometrů dlouhou cestu zakončí v Prachovicích v  Cementárně, kam dorazí v pátek po 18 hodině. Ve čtvrtek má nadměr před sebou 108 km cestu z Přerova až do Černé Hory, kde bude nocovat. Druhý den, tedy v pátek vyjede kolem půl deváté z Černé Hory a na místo určení do Cementárny v Prachovicích dorazí po 122 km kolem 18 hodiny. Náklad o celkové výšce 5,9 metrů bude na mnoha místech podjíždět pod elektrickým vedením. Technici ČEZ Distribuce byli požádáni o uvolnění trasy, na některých místech bude nutné zajistit průjezd pod vedením vysokého i nízkého napětí.

Rozměrný obal  pece o celkových rozměrech délce 33 m, šířce 5,65 m a výšce 5,9 metrů bude na trase od čtvrteční noci do pátečních večerních hodin. Má před sebou 230 km dlouhou trasu z Přerova do Prachovic.

Souprava noc ze čtvrtka na pátek přečká v Černé Hoře.

V trase transportu budou nadměrný náklad doprovázet technici ČEZ Distribuce. Na našem distribučním území by nemělo dojít k přerušení dodávky elektřiny, ale v několika případech budeme vedení nadzvedávat, aby souprava mohla bez problémů projet. Technici společnosti ČEZ Distribuce budou připraveni v trase, kudy nadměrný náklad pojede, reagovat i na nenadálé komplikace, které může připravit zimní počasí.

Krátkodobé omezení dodávky mohou pocítit obyvatelé po trase transportu ve východních Čechách.

Ve čtvrtek by souprava měla bez problémů projet pod vedeními vysokého i nízkého napětí. V pátek  pouze krátkodobé vypnutí zaregistrují obyvatelé východních Čech v Hlinsku a Rváčově. Po projetí nákladní soupravy budeme okamžitě vše uvádět do původního stavu.

Celá tato operace vyžaduje mimořádné nasazení našich pracovníků. Snahou je, aby omezení dodávek elektřiny pro obyvatele v dotčených částech bylo co nejkratší nebo nebylo vůbec.

Děkujeme za pochopení omezení, které může přeprava zařízení způsobit.

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 165 834 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.