7. 1. 2021

Spolu rozzáříme oči vašich dětí

Hradec Králové, 7. ledna 2021 - Přesně jako nadpis zní motto organizace Slzička, z.s. Sdružení pomáhá matkám samoživitelkám, ale i otcům, samoživitelům překlenout svou obtížnou situaci. V Slzičce za částku 100 tisíc korun, kterou darovala Nadace ČEZ, pomohli nákupem základních potravin, hygienických potřeb a bílé techniky do domácností rodičům, kteří se dostali do svízelné situace.

Slzička má sídlo v obci v Květné mezi Poličkou a Svitavami v Pardubickém kraji, ale pomáhá v celé České republice. Primárně pomáhá matkám samoživitelkám a otcům samoživitelům v obtížné situaci, kdy se ocitli s malými dětmi bez prostředků. Rodiče se mohou obrátit o pomoc v případě materiální, finanční nouze, či pokud potřebují právní pomoc.

Vlivem posledních událostí souvisejících s pandemií koronaviru a nemožnosti dalšího přivýdělku se spousta rodičů ocitlo v zoufalé situaci. Velmi těžko si opatřují nejen bílou techniku do domácnosti – pračku, ledničku nebo třeba elektrický sporák…ale bohužel mnohdy chybí i základní potraviny a hygienické potřeby.

„V takovéto situaci se můžete obrátit právě na nás.  Rádii bychom Vám ulehčili Vaši situaci nejen materiálně, ale třeba i radou, osobním setkáním, výletem s Vámi i s Vašimi dětmi za kulturou i do přírody,“ říká Václav Arnošt, předseda spolku. „Za podporu od Nadace ČEZ jsme velmi rádi, a věřte, že částka 100 tisíc korun pomohla mnoha rodičům,“ doplňuje Arnošt.

 Nadace ČEZ podpořila spolek částkou 100 tisíc korun v grantovém řízení Podpora regionů.

 Některé příběhy jsou opravdu velmi smutné – jména byla změněna. Za všechny ostatní alespoň dva ….

 Náš syn Petr byl dalo by se říct vymodlené dítě, mám nemoc, která způsobuje neplodnost. Po třech letech léčby se to povedlo a narodil se nám Péťa. Pár týdnů po porodu mě přítel začal týrat. Řešila to policie následně i OSPOD. Do měsíce byl soud, kde jsem malého dostala do péče. Ano, vůbec to není jednoduché zvládat to jak finančně, tak i po jiných stránkách, ale i tak jsme s Péťou konečně zase šťastní. 

 Jsem maminka samoživitelka s dvěma malými syny Jardou a Honzíkem. Bydlíme v pronajatém bytě, v současné době jsem na úřadu práce a hmotné nouzi. Od záři mladší syn nastupuje do školky a starší do první třídy. S otcem děti se nestýkáme, ani mi nepláti na děti, nepřispívá mi na výchovu a výživu dětí, na vše jsem sama…

 Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz