10. 4. 2019

Nádražní ulici v Chocni lemují nově vysazené duby

Choceň – 10. dubna 2019 - Východočeské městečko převzalo štafetu v jarní výsadbě stromů a zeleně, kterou po celé republice finančně podporuje Nadace ČEZ.

Donedávna neosázenou a prašnou cestu kolem nádraží v Chocni zdobí od úterního odpoledne 21 čerstvě vysázených dubů.

„S novými stromy se nám podařilo esteticky oddělit blízké vlakové nádraží od hojně využívané cyklotrasy, snížit prašnost a zdůraznit biodiverzitu místa,“

vysvětluje starosta města Jan Ropek.
Choceň zažádala o finanční příspěvek na výsadbu v rámci grantového řízení Nadaci ČEZ, ta poskytla částku 115 796 korun. Stromy sázela odborná firma s dozorem dendrologa za spoluúčasti veřejnosti, místního zástupce Českého svazu ochránců přírody a oddílu mladých ochránců přírody Spongilit.

 

Nadace ČEZ dosud podpořila více než 400 projektů zaměřených na výsadbu zeleně a obyvatelé měst a obcí zasadili téměř 92 500 stromů či keřů. Jeden strom za svůj život přitom z atmosféry odebere přibližně jednu tunu CO2. Slouží rovněž jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, větrolam nebo protihluková stěna.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz