10. 7. 2020

Nejdecké memorandum zajistí městu kvalitní a spolehlivé dodávky tepla

Nejdek – Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali ve čtvrtek 9. července zástupci společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., a města Nejdek. K podpisům pod memorandum se rovněž připojili představitelé společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a SUAS- Teplárenská, s. r. o. Všichni se tak zavázali k dlouhodobému zajištění centrálního zásobování teplem v lokalitě tohoto krušnohorského města i přes horizont roku 2027.

„ČEZ Teplárenská jako nájemce rozvodného zařízení centrálního zásobování teplem ve městě tak deklaruje svůj zájem zajistit kvalitní a bezpečné dodávky tepla za konkurence schopné ceny pro všechny zákazníky v lokalitě. Zároveň budeme pochopitelně řádně spravovat majetek města, a to minimálně do roku 2027, případně i déle,“ říká Jan Nechvátal, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Teplárenské. Společnost začala v Nejdku působit prakticky před dvěma lety, kdy se 1. července stala novým stoprocentním vlastníkem společnosti AYIN, s. r. o., která měla do té doby ve městě v dlouhodobém nájmu sítě centrálního zásobování teplem.

O další rok později pak došlo k fúzi společnosti AYIN s ČEZ Teplárenskou.

Pro odběratele tepla se tím pochopitelně nic nezměnilo, pouze jsme v místě vyměnili cedule s názvem společnosti. Rovněž pod nás přešli zaměstnanci bývalé společnosti. Naším cílem od samého začátku je také samozřejmá i úzká spolupráce s nejdeckou radnicí a všemi dodavateli a zákazníky, aby i nadále byla ve městě zajištěna kvalitní a bezpečná dodávka tepelné energie,

dodal Jan Nechvátal.

Podle Ludmily Vocelkové, starostky Nejdku, má vedení města trvalý zájem na stabilizaci dodávek tepla a tím i na dlouhodobém provozování centrálního zásobování teplem ve svém majetku. „Pochopitelně musí být zachován určitý komfort služeb ČEZ Teplárenské nejen pro zákazníky z řad obyvatelstva, ale i pro městské organizace, místní firmy a uživatele nebytových prostorů. Zatím máme s ČEZ Teplárenskou dobré zkušenosti, takže věřím, že spolupráce s ní bude i nadále úspěšně pokračovat. Už jen proto, že rozvody centrálního zásobování tepla jsou významným prvkem infrastruktury v Nejdku. Podporuje jak dlouhodobou stabilitu zajištění tepla, tak i zkvalitnění životního prostředí, neboť se tak snižují emise a imise z lokálních zdrojů na území města,“ uvedla starostka

Současná roční dodávka tepelné energie v Nejdku činí 145 000 GJ. Kromě některých místních podniků a organizací je na centrální zásobování teplem napojeno přibližně 2 000 tamních domácností. Celkem se jedná o 143 odběrná místa. Teplofikace Nejdku je zajištěna dálkovým parovodem z Teplárny Vřesová. Kromě tří krátkých úseků, kde překlenuje vodní toky, je parovod o délce 8 810 m veden v zemi. Celková délka parních rozvodů pro lokalitu Nejdek činí 19,1 km, horkovodních rozvodů 1,3 km a teplovodních rozvodů 4,7 km. Výměníkových stanic je dvanáct.

„Máme zájem dodávat teplo za podmínek, které umožní kvalitní, bezpečnou a konkurence schopnou dodávku tepla koncovým zákazníkům ve městě minimálně do roku 2035. Proto jsme se všichni dohodli i na spolupráci v případě přípravy záměru zajištění dodávek tepla v lokalitě Nejdek i po roce 2027. Samozřejmě záměr musí být vypracován s předstihem a bude pochopitelně záležet na poptávce města. Společně s ČEZ Teplárenskou jsme se v tomto směru zavázali k aktivní spolupráci při poskytování potřebných dat a podkladů ke zpracování studie. Rovněž v případě konzultací společně poskytneme zdarma vedení města naše odborné kapacity,“ uzavřel David Najvar, místopředseda představenstva Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.