9. 5. 2019

Nové víceúčelové sportoviště potěší nejen děti ze základní školy, ale i mládež ze širokého okolí, využívat ho mohou i členové různých sportovních oddílů ve městě

Štětí – O další multifunkční sportoviště se rozrostla rodina Oranžových hřišť na severu Čech. Nachází se v areálu Základní školy T. G. Masaryka ve Štětí, přičemž v době výuky bude sloužit téměř 300 tamním žákům.

V odpoledních hodinách a také o víkendech jej pak budou moci využívat sportovní oddíly a také široká veřejnost, zvláště mládež z okolí. Na realizaci hřiště přispěla městu Štětí i Nadace ČEZ, a to rovným milionem korun.

„Jsme mimo jiné zřizovatelem tří základních škol ve městě. Zatímco ZŠ Školní a ZŠ Ostrovní už nové hřiště mají, u ZŠ T. G. Masaryka byla stále k dispozici jen nevyhovující asfaltová plocha. Proto jsme se rozhodli vybudovat i zde nové moderní sportoviště určené pro všechny klasické míčové sporty, jako jsou volejbal, basketbal, nohejbal, tenis, házená či malý fotbal. Samozřejmě, za pěkného počasí bude i plně využíváno v rámci výuky tělesné výchovy. Jsme moc rádi, že nám Nadace ČEZ pomohla. Finanční prostředky jsme konkrétně investovali do nového speciálního povrchu hřiště,“

uvedl Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí.

Grantový program Oranžové hřiště pomáhá financovat výstavbu a rekonstrukci dětských a sportovních hřišť od roku 2003. Nadace ČEZ tak již podpořila realizaci či obnovu více než 500 Oranžových hřišť. Vedle tradičních ovšem vznikají i nové typy hřišť, například s fitness prvky pro seniory nebo workoutová hřiště.

„Bezesporu mezi velmi oblíbené patří klasické dětské hřiště pro nejmenší s interaktivními prvky. Prakticky na stejné úrovni obliby jsou i multifunkční sportoviště jakým je třeba právě to ve Štětí. Je velmi dobře, že i v menších městech myslí na sportovní vyžití dětí v době školní výuky a také na aktivní způsob trávení jejich volného času,“

poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ

Víceúčelové bezbariérové hřiště v areálu ZŠ T. G. Masaryka ve Štětí má rozměry 25x45 m. V době výuky bude jeho správa zajištěna pedagogickým pracovníkem, v odpoledních hodinách či o víkendech pak správcem - zaměstnancem školy, případně vedoucími sportovních oddílů. Ve městě přitom působí několik sportovních a volnočasových organizací. Nejvýznamnější je SK Štětí s devíti oddíly a téměř 800 členy.