25. 4. 2021

Nový park jednou poslouží k aktivnímu i pasivnímu odpočinku obyvatel obce

Vilémov u Šluknova – Hned ve dvou lokalitách v obci Vilémov na Šluknovsku zakořeňuje od soboty 24. dubna celkem jednatřicet nových stromů, jejichž výsadbu podpořila Nadace ČEZ 113 600 korunami v rámci grantu Stromy. Dvacet z nich bylo vysazeno u sportovní haly a jedenáct pod místní mateřskou školou. Jde o místa, kde se mohou obyvatelé obce věnovat aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Nová zeleň bude i přirozenou ochranou před hlukem, prachem a větrem. Zvýší místní biodiverzitu, poslouží k ochlazení klimatu a v neposlední řadě se stane i útočištěm pro drobné a menší živočichy, hlavně ptactva.    

„Smyslem projektu tedy je, obnovit původní a vysadit i novou zeleň v centru obce, která nám všem jednou přinese velký užitek,“ doplňuje výše uvedené místostarostka Gabriela Trojanová. „V první lokalitě za sportovní halou nyní vyrůstá stromořadí z osmi dubů zimního. Dále jsou zde mezi cestami lípy srdčité, těch je deset, bříza bělokorá a buk lesní. Vše bylo vysazeno tak, aby jednou tyto vzrostlé stromy spolu s dalšími nabudily dojem parku a jejich koruny poskytovaly co nejvíce stínu hrajícím si dětem i lidem na procházce."

 V budoucím parku se již nachází dětské hřiště a také je v něm už připravené místo pro větší odpočinkový altán. „Cesty jsou z udusaného materiálu, mohou sloužit jak běžcům, jimž nevadí malé okruhy, tak i dětem s koloběžkami či na tříkolkách,“ dodala místostarostka s tím, že v místě pod mateřskou školou jsou zasazeny lípy srdčité, buky lesní, meruňky, dub letní a javor klen v celkovém počtu jedenácti kusů. „V tomto případě nám šlo hlavně o doplnění a rozvíjení nové výsadby zeleně v centru obce, ale i v jejich stínu bude možné si na travnaté ploše odpočinout.“

 Zájem o grant Stromy Nadace ČEZ je stále veliký. Od roku 2011, kdy byl spuštěn, tak již přibylo do extravilánu i intravilánu měst a obcí více než 100 000 stromů za bezmála 60 milionů korun. „Například jen vloni bylo v Ústeckém kraji zrealizováno 16 projektů za více než jeden milion korun,“ připomíná Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ s tím, že v současné době probíhá po celé republice výsadba nové zeleně v rámci jarního kola grantu. „Žádosti o grant pro podzimní sázení budeme v nadaci přijímat od 1. června do 30. července. Žadatelem o maximálně 150 000 korun mohou být nejen města a obce, ale i právnické osoby. Tedy různé obecní zájmové spolky a organizace, ale třeba i dobrovolní hasiči a školy. Jen podotýkám, že grantové řízení podporuje výhradně výsadbu původních dřevin.“

Místostarostka Gabriela Trojanová považuje, a v tomto případě není ze zástupců samospráv jediná, grant Stromy za velice dobrou a prospěšnou věc. „Finanční podpora ze strany Nadace ČEZ je v tomto případě pro mnohé obce velice důležitá, a zvláště to, s jakou rychlostí je žádost vyřízena. Vilémov má celkem 890 obyvatel, z daně z příjmů do naší obecní pokladny tedy příliš peněz neteče. Proto je pro nás každá koruna. Takže Nadaci ČEZ a jejím grantu Stromy velice děkujeme za podporu. Vážíme si toho.“

Ve Vilémově „do toho“ šly celé rodiny i s dětmi – co strom, to jedna parta. „Lidi potřebují v dnešní době nějakou zpruhu, takže jsme se rozhodli je za určitých pravidel vtáhnout do dění v obci. Třeba jednou, až se dnešní děti budou vzrostlým parkem procházet se svými dětmi, ukážou na některý strom a řeknou: Hele tenhle jsem sázel já s tvým dědečkem a babičkou,“ uzavírá s úsměvem Gabriela Trojanová.