26. 4. 2023

Oranžový přechod vznikl v Bílině na opravdu kritickém místě

Bílina – Druhý nasvícený Oranžový přechod, na který městu 120 000 korunami přispěla Nadace ČEZ mají v Bílině. Nachází se na poměrně frekventované ulici Sídliště Za Chlumem, která je obvodovou komunikací této městské lokality. Zcela nově vybudovaný přechod, který zde dosud chyběl, spojuje parkoviště a zelený prostor za ním s protilehlým sídlištěm. Byli to právě jeho obyvatelé, kteří před časem radnici požádali o zajištění bezpečného přístupu na parkoviště pro zhruba šedesát vozidel.

„Ulice Sídliště Za Chlumem je poměrně frekventovaná a již zde došlo k několika nepříjemným událostem. Vede totiž podél bytové zástavby a musí po ní jet prakticky každý, kdo má namířeno do nitra této sídelní části Bíliny. Přechod pro chodce zde dosud chyběl. Díky jeho vybudování a nasvícení nyní mohou občané bezpečně přecházet silnici, neboť se tak stanou viditelnějšími pro projíždějící řidiče, a to především v zimním období a v nočních hodinách,“ uvedla během poděkování Nadaci ČEZ a symbolického přestřižení pásky Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny.

Společně s ní se oficiálního zprovoznění přechodu ujal i Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice: „Jako obyvatel Bíliny, byť bydlím na jejím druhém konci,  jsem i já pochopitelně rád, že zde máme zcela nový bezpečný přechod pro chodce. Sám jsem byl kdysi na tomto místě náhodným svědkem jedné z těch náhlých nepříjemných událostí, o nichž se zmiňuje paní starostka. Nebyl to opravdu příjemný pohled. Přechod je tudíž na správném místě a věřím, že zvýší obezřetnost a ukázněnost nejen chodců, ale hlavně řidičů.“

Na začátku letošního roku již napříč celou Českou republikou fungovalo 215 Oranžových přechodů za bezmála 32 200 000 korun, další jsou pochopitelně i letos v realizaci. Od roku 2013 Nadace ČEZ v Ústeckém kraji podpořila 34 projekty, přičemž někde dokázali prostřednictvím jednoho grantu nasvítit i více přechodů najednou. Na nasvícení poskytuje nadace maximálně 120 000 korun, ostatní výdaje spojené s úpravami stávajících nebo vybudováním zcela nových přechodů jdou už na vrub žadatele. Spoluúčast města Bíliny tak činila dalších 50 000 korun.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ, která je největší firemní nadací v České republice, podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Za 20 let své existence podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně, čímž se řadí ke špičce nadací v České republice. Nadační tým za celou dobu zpracoval 51 tisíc žádostí a správní rada nadace pak napříč celou republikou podpořila 13 764 projekty.