5. 2. 2019

Pardubice mají nové technické konzultační místo ČEZ Distribuce

5. února 2019 – Osobně vyřídit své požadavky mohou klienti na novém technickém konzultačním místě (TKM) společnosti ČEZ Distribuce v Pardubicích na adrese Arnošta z Pardubic 2082. Lidé i firmy z Pardubického kraje zde mohou pohodlně vyřešit distribuční požadavky, jako například žádost o připojení, změnu příkonu, informace o odstávkách elektřiny, zaizolování vedení, žádosti o přeložku a další.

Kontaktní místo je určeno všem odběratelům elektřiny v Pardubickém kraji, bez rozdílu dodavatele elektrické energie. Novým kontaktním pracovištěm, chtějí energetici přispět ke zlepšení obsluhy svých klientů. Po Děčíně, Ostravě, Kladnu, Plzni, Olomouci a Hradci Králové se jedná již o sedmé technické konzultační místo.

 „I když se v ČEZ Distribuce soustředíme na zavádění nejrůznějších chytrých technologií i digitalizaci a řadu požadavků již naši klienti vyřeší z domova přes internet , chápeme, že mnoho z nich stále raději preferuje osobní kontakt. V kontaktním místě většinou klienti řeší požadavky týkající se distribučních činností, měření a rozplombování, dále přicházejí s žádostí o připojení a přeložky. Mnoho z nich také využije možnosti sjednání schůzky v zázemí TKM s techniky připojování, se kterými mohou řešit i složitější požadavky distribučního charakteru. Naším cílem je trvalé zlepšování dostupnosti a kvality služeb a věřím, že i sedmé kontaktní místo přispěje ke spokojenosti nejen lidem z Pardubického kraje,“ vysvětluje důvod otevření TKM generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

„Jsem rád, že se otevřením tohoto konzultačního místa zlepší komfort pro zákazníky z celého našeho regionu. Osobně vítám všechny snahy přiblížit služby občanům, což je v tomto případě jednoznačné. Ne všichni občané mají možnost si své záležitosti vyřešit online a osobní přístup pracovníka je také často rychlejší a snazší,“ říká Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

Klienti stále preferují možnost vyřídit si své požadavky osobní návštěvou a každý měsíc o technickou pomoc požádá více jak 2000 klientů. Statistika za loňský rok hovoří jasně, naše technická konzultační místa pomohla vyřešit požadavky téměř 30 000 zákazníků.

TKM bude otevřeno pět dní v týdnu. V pondělí a středu bude otevírací doba od 8 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin. Obsluha TKM nabízí všem klientům profesionálně vyškolené zaměstnance, kteří pomohou s požadavky týkající se distribuční problematiky. TKM nebude řešit obchodní záležitosti, ty musí klienti řešit se svým obchodníkem.

 

Jaké požadavky se na TKM budou řešit:

 • žádosti o připojení, změnu příkonu,
 • přeložky distribučního zařízení,
 • nahlášení poruchy,
 • informace o odstávkách elektřiny,
 • vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci,
 • zaizolování či odizolování vedení,
 • ořezy stromoví v blízkosti vodičů,
 • požadavek na vytyčení kabelového vedení v terénu,
 • dotazy na spínání HDO,
 • požadavky na odplombování či zaplombování odběrného místa,
 • dotazy technického charakteru a další.

Otevření TKM v Pardubicích je další krok ČEZ Distribuce ve zlepšování obsluhy svých klientů. Po spuštění bezplatné kontaktní linky 800 850 860 pro hlášení poruch a řešení distribučních požadavků i on-line portálu pro komunikaci s distributorem tzv. DIP (Distribuční informační portál) rozšiřuje síť technických konzultačních míst na svém zásobovacím území. V plánu je otevřít kolem desíti TKM, převážně v krajských městech. V blízké době se tak mohou na své TKM těšit také obyvatelé Kolína, Karlových Varů a Liberce.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

http://www.cezdistribuce.cz/