4. 2. 2021

Psychoterapie pomáhá klientům Domova sv. Josefa a zkvalitňuje péči i díky Nadaci ČEZ

Hradec Králové, 2. února 2021- Psychologickou pomoc potřebují klienti největšího střediska Oblastní charity Červený Kostelec, Domova svatého Josefa v Žirči, který je jediným lůžkovým zařízením pro pacienty s roztroušenou sklerózou v České republice. Nadace ČEZ a její aplikace Pomáhej pohybem pomohla rozšířit psychoterapeutickou pomoc v Domově. Díky aktivnímu pohybu uživatelů mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem Nadace ČEZ přispěla celkovou částkou 80 tisíc korun.

Projekt je primárně určen pro pacienty Domova sv. Josefa - jediného lůžkového zařízení v České republice pro nemocné roztroušenou sklerózou. Psychoterapeutka se v Domově sv. Josefa denně věnuje 3-5 klientům. Ročně se tu setká se 400-500 pacienty, kteří jsou tu na krátkodobých dvouměsíčních nebo na dlouhodobých pobytech. Všichni klienti projdou testem kognitivních schopností a mají možnost využít individuálních i skupinových terapií. Na zdravotních pobytech (krátkodobých) a odlehčovací službě jsou v preferenci individuální cca hodinová setkání, na dlouhodobých pobytech, kde se pacienti dobře znají, se častěji konají skupinové terapie. V České republice je aktuálně více než 20 000 nemocných roztroušenou sklerózou.

„Jsme jediným lůžkovým zařízením v České republice pro nemocné roztroušenou sklerózou. Provozujeme oddělení zdravotní, odlehčovací a dlouhodobého pobytu, které poskytuje nemocným s roztroušenou sklerózou komplexní lůžkovou péči zaměřenou na specializovanou rehabilitaci. Roztroušená skleróza je jedno z nejčastějších a nejvážnějších neurologických onemocnění, které způsobuje postupné ochabování svalstva. Jsme proto vděčni za každou pomoc a děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu,“

říká vedoucí Domova svatého Josefa v Žirči Dominik Melichar.

Roztroušená skleróza je často doprovázena depresivními stavy, neboť nemoc přichází náhle, projevuje se mj. ztrátou hybnosti a řeči a změní dosud aktivní život člověka v závislost na ostatních. Nejčastěji probíraná témata na sezeních psychoterapeutky s pacienty v Domově sv. Josefa jsou aktuální zdravotní stav, progrese nemoci, vyrovnávání s nemocí, plánování budoucnosti vzhledem k rozvíjející se nemoci, pobyt v zařízení (pracovníci, spolubydlící,

subjektivní vnímání pobytu), vztahy (rodina, partnerství, sociální interakce apod.) a zvýšení kvality života. V rámci psychoterapeutické péče je snahou pacienta motivovat k pozitivnímu přístupu k životu, podpořit ho v rehabilitaci a zvládnutí zátěžové situace. Největší snahou je zlepšení psychického stavu pacientů, zvýšení jejich sebevědomí motivace k větší aktivitě a především udržování sociálních vztahů, což je pro pacienty velmi důležité.

Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit.

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i běh na běžícím pásu v tělocvičně) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou.

Přehled všech podpořených projektů si můžete prohlédnout na  www.pomahejpohybem.cz

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací o Nadaci ČEZ

Skupina ČEZ Domov sv. Josefa
Šárka Lapáčková Beránková Mgr. Dominik Melichar
M: 602 415 282 T: 491 610 601 
E: sarka.berankova@cez.cz   E: melichar.d@dsj-zirec.c