28. 6. 2019

Reakce na záznam schůzky vedení ČEZ se zástupci Pirátské strany 27. 6. 2019

Zpráva o zmíněné schůzce zveřejněná na webových stránkách Pirátské strany není v žádném případě stenozáznam, tedy doslovný přepis všeho, co na schůzce zaznělo. Jde jen o záznam ze schůzky sepsaný po jejím skončení. Zapisovatel z Pirátské strany, který byl schůzce přítomen, si zjevně neověřil některé diskutované věci, které byly odborné či komplexní povahy. ČEZ také neměl možnost záznam autorizovat a opravit zjevné chyby.

Pozice ČEZ k prodejnímu procesu v Bulharsku

V době, kdy jsme stejně jako několik dalších významných evropských energetik (EON, EVN), vstupovali do Bulharska, se všeobecně očekávalo, že v zemi v důsledku vstupu do Evropské unie dojde ke sladění procesů, regulace a legislativního rámce s evropským právem a zvyklostmi. Vstup do Bulharska tehdy podporoval český stát jako majoritní akcionář ČEZ, analytici i ratingové společnosti. Bulharský stát nicméně poměrně záhy výraznou část toho, co sliboval všem zahraničním investorům během privatizace, nesplnil a prostřednictvím státního regulátora navíc opakovaně poškozoval naše distribuční, výrobní i prodejní společnosti. Z tohoto důvodu společnost ČEZ zahájila v roce 2016 mezinárodní investiční arbitráž  proti Bulharské republice. Očekávaná výše arbitrážního nároku se pohybuje v řádu stovek milionů EUR. Mezinárodní investiční arbitráž proti Bulharské republice v minulosti vedly, případně stále vedou, i ostatní zahraniční společnosti, tedy rakouská EVN, i česká ENERGO – PRO, které čelí v Bulharsku podobným problémům. Zároveň jsme se v roce 2017, na základě předběžného zájmu investorů o naše aktiva, rozhodli zahájit divestiční proces.

Na dividendách se nám z Bulharska doposud vrátilo cca 40 % z celkové investované částky, při započítání příjmu z prodeje Varny je pak návratnost investice 46,5 %. Bulharská aktiva generují po celou dobu pozitivní EBITDA, v letech 2007-2018 vydělala přes 19 miliard Kč. Prodejní cena stávajících aktiv, při započtení všech příjmů ČEZ během působení v Bulharsku, jasně ukazuje, že působení ČEZ v Bulharsku skončí mírným ziskem. S ohledem na změny v našich bulharských společnostech pro potřeby jejich efektivního řízení, či např. požadavku unbundlingu, je třeba se dívat na majetek v Bulharsku jako na celek.

Společnost Eurohold, s níž jsme podepsali smlouvu o prodeji akcii našich bulharských společností, je největší bulharská veřejně obchodovaná společnost.  Akcie Euroholdu jsou kótovány na burze cenných papírů v Sofii a ve Varšavě. Eurohold pravidelně zveřejňuje svoji vlastnickou strukturu, musí plnit veškeré povinnosti vyplývající z bulharských a polských předpisů pro emitenty veřejně obchodovaných cenných papírů a podléhá průběžné kontrole orgánů dohledu nad bulharským a polským finančním trhem. Byla vybrána v transparentním, otevřeném procesu, což potvrdil i posudek renomované mezinárodní auditorské společnosti.