10. 6. 2019

Ředitel Mareš: Dávám palec nahoru, program je motivací pro každého, všichni mají stejnou šanci a uspějí opravdu jen ti nejlepší. Prospěchově se ovšem zlepšil každý

Chomutov – Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2018/19, který pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již potřetí vyhlásila ČEZ Distribuce společně s Asociací energetických manažerů, má v případě střední školy ESOZ Chomutov již své vítěze.

Devět nejlepších žáků tří různých elektrooborů si tak 6. června převzalo diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11, 7 tisíc korun v chomutovském kostele sv. Kateřiny na náměstí 1. máje za účasti zástupců ČEZ Distribuce, Asociace energetických manažerů, vedení města Chomutova a také Ústeckého kraje. Slavnostní chvíle doprovodil svým vystoupením dětský pěvecký sbor Radost, jak jinak, z  MŠ Radost v Palackého ulici.

„Prokop Diviš je opravdu zajímavým motivačním programem. Za nás mu rozhodně dávám palec nahoru, už je proto, že je motivačním pro všechny bez rozdílu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáhnout doslova každý. Nejde tedy o motivaci, kdy si nějaká firma vybere jednoho, dva či tři adepty a s nimi uzavře nějakou smlouvu. Prokop Diviš také vyloženě říká, když budete dobří a budete chtít, počítáme s vámi. Navíc nám umožňuje více spolupracovat se Skupinou ČEZ. Příkladem může být účast našich žáků na energetický či distribučních maturitách, možnost exkurzí v energetických provozech nebo praktické předvedení techniky, kterou používají zaměstnanci ČEZ Distribuce v terénu,“ říká spokojeně Jan Mareš, ředitel ESOZ Chomutov. Jak ještě dodal, každý rok zatím Motivační program Prokopa Diviše vyvolal mezi žáky velkou soutěživost, u mnohých se zlepšil prospěch a celkově se zlepšila i takzvaná studijní bezúhonnost.

Motivační program Prokopa Diviše je vlastně o tom, že po celý školní rok sbírají budoucí elektrotechnici body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, například v odborných soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžného studia. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v každém od druhého ročníku výše) od ČEZ Distribuce. Jednoduše řečeno, každý kdo po celý školní rok splňoval určitá kritéria, měl šanci uspět. Nejdůležitější byl pochopitelně dobrý školní prospěch, dále aktivita během výuky, účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ i těch dalších. Celoroční samozřejmostí pak byla takzvaná studijní bezúhonnost. Tedy žádná snížená známka z chování či jiný postih za nekázeň a přestupky proti školnímu řádu.

„Motivační program Prokopa Diviše jsme pro daný školní rok vyhlásili již po třetí. A jak je vidět, zájem o něj se mezi žáky středních škol stále zvyšuje. Ti, kteří se do programu zapojí, získají nejen ocenění, ale především mají výhodu i při hledání dalšího uplatnění u naší společnosti,“
říká Tomáš Murtinger, ředitel úseku Finance a správa společnosti ČEZ Distribuce. Tím vlastně dává najevo, že společnost se snaží podporovat technické vzdělávání a vychovávat si tak budoucí kvalifikované pracovníky již během studia na středních školách.
„Velice nás proto těší, že mezi žáky středních škol se opět probouzí zájem o elektrotechnické obory. Určitě budeme rádi, když si někteří z nich najdou cestu k nám, a to jak středoškolští praktikanti, tak i později po vysokoškolském studiu. Samozřejmě bude záležet jen na jejich zájmu, zda chtějí zakotvit ve Skupině ČEZ, kde se pod vedením zkušených kolegů stanou odborníky ve svém oboru.“

A kdo si odnesl některý z šeků s výše vypsanými částkami 16, 11 a 7 000 korun? V oboru elektrikář to byli Jakub Balek, Pavel Jakš a Marek Novák. V oboru mechanik elektrotechnik se nejvíce nechali motivovat Viktor Nozar, Daniel Štochl a Matěj Chlouba. V oboru mechanik elektrotechnických zařízení pak nejlepšími byli Tomáš Tieze, Petr Kudrnáč a Filip Měkuta. Všem k úspěchu pogratulovali, diplomy a symbolické šeky předali Tomáš Murtinger za ČEZ Distribuci a Pavel Chejn z Asociace energetickým manažerů. Gratulace se pochopitelně dočkali i od ředitele školy Jana Mareše a dalších pozvaných hostů.

Součástí vyhlášení výsledků Motivačního programu Prokopa Diviše byla i ukázka kompletně vybavených pohotovostních vozů ČEZ Distribuce, konkrétně montérů z chomutovské skupiny Sítě 4. Seznámit se s jejich vybavením a prací se seznámili nejen současní žáci ze střední školy ESOZ, ale i jejich potenciální nástupci. Ti třeba přijeli až z druhého konce města ze ZŠ Zahradní. Nejvíce pochopitelně všechny lákala možnost podívat se na ostatní z vysokozdvižné plošiny či si prohlédnout terénní čtyřkolku Polaris. Tu mají chomutovští energetici ve výbavě jako absolutní novinku teprve měsíc, takže si u školy odbyla svou veřejnou premiéru.