10. 6. 2019

Motivační program Prokopa Diviše zná své další vítěze v Hradci Králové

Hradec Králové 5. 6. 2019 – Společností ČEZ Distribuce společně s Asociací energetických manažerů již třetím rokem vyhlašuje Motivační program Prokopa Diviše pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ.

Do programu se zapojila i SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici. Na dnešním slavnostním vyhlášení v Městské hudební síni v Hradci Králové byli oceněni nejlepší studenti.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici po celý školní rok sbírají body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, ve studentských soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky.  Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v jednom učebním oboru a ve dvou studijních oborech)  od ČEZ Distribuce.

„Snažíme se studenty motivovat a zvýšit atraktivnost studia na elektrotechnických školách a současně jim představit možnosti uplatnění, třeba i v naší firmě. Absolventi  elektro oborů jsou u nás vždy vítání a my jim nabízíme zázemí velké stabilní firmy, další vzdělávání a práci s nejmodernější technikou,“ říká ředitelka úseku Síťové služby společnosti ČEZ Distribuce, Michaela Kociánová.

Do motivačního programu se již potřetí zapojila i Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové v Hradební ulici. „Se Skupinou ČEZ spolupracujeme pravidelně. Ať už se jedná o středoškolskou soutěž Enersol či různé prezentace techniky a ukázky zařízení, někteří naši studenti si vyzkoušeli i energetickou maturitu.. Motivační program Prokopa Diviše je tak další aktivitou, kterou velmi vítáme. Pro naše studenty je to jednak zkušenost a motivace pracovat na sobě. Ke kritériím účasti v programu patří například dobrý školní prospěch, aktivita ve výuce i účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ. Mezi studenty je zájem a jsme rádi, že se tohoto programu můžeme zúčastnit,“  říká PaedDr. Pavel Jankovský, ředitel školy.

Vyhodnocování programu probíhá celý školní rok a na přelomu března a května vybere komise složená ze zástupců dané školy, ČEZ Distribuce a Asociace energetických manažerů tři nejlepší žáky v daném oboru, kteří získají zajímavé finanční ohodnocení. V Hradci Králové dostalo ocenění 9 studentů ve třech kategoriích.

Do pilotního projektu Motivačního programu Prokopa Diviše se ve školním roce 2016/2017 zapojilo 5 škol v různých regionech České republiky a více než 500 studentů. Ve druhém ročníku se již počet partnerských škol Skupiny ČEZ zdvojnásobil a stejně tak i počet zúčastněných studentů.

Třetího ročníkuMotivačního programu Prokopa Diviše v letošním školním roce  2018/2019 se zúčastnilo rekordních 1 326 studentů z 10 vybraných partnerských středních škol v Plzni, Ostrově, Chomutově, Liberci, Kladně, Praze, Hradci Králové, Dobrušce, Olomouci a Ostravě.

Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách. 

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě střední školy: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce.

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

Motivační program Prokopa Diviše, další  informace naleznete na https://kdejinde.jobs.cz/clanky/prokop-divis/