23. 4. 2019

Nejlepší novodobé Prokopy Diviše již na liberecké Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické znají, je mezi nimi i jedna slečna

Liberec – Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2018/19, který pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již potřetí vyhlásila ČEZ Distribuce společně s Asociací energetických manažerů, má v případě SPŠSE a VOŠ Liberec již své vítěze. Šest nejlepších z druhého až čtvrtého ročníku studia průmyslové elektrotechniky si tak 23. dubna v obřadní síni libereckého magistrátu převzalo diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11 a 7 000 korun podle toho, na jakém místě se umístili.

Motivační program Prokopa Diviše je vlastně o tom, že po celý školní rok sbírají budoucí elektrotechnici body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, například v odborných soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžného studia. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v každém od druhého ročníku výše) od ČEZ Distribuce.

„Musí pochopitelně splnit určitá kritéria. K těm nejdůležitějším patří pochopitelně dobrý školní prospěch, aktivita ve výuce, účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ i již výše zmiňovaná takzvaná studijní bezúhonnost. Tedy žádná snížená známka z chování či jiný postih za nekázeň a přestupky proti školnímu řádu,“ dodává k tomu Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ Distribuce a zároveň ředitel úseku Řízení distribučních aktiv, který přijel osobně poblahopřát a předat ocenění těm nejlepším. „Když jsme pořádali první ročník Motivačního programu Prokopa Diviše, byli jsme plni očekávání, zda vzbudí mezi studenty zájem. Ukázalo se, že ano, což nás velice těší. Budeme jen rádi, když někteří z nich rozšíří naše řady. Nejen proto, že i v ČEZ Distribuci procházíme generační obměnou, ale také modernizací a digitalizací našich činností a tudíž potřebujeme mladé kolegy, ovšem i kolegyně, co jsou ve svých oborech dobří a mají chuť společně s námi vytvářet budoucí podobu energetických služeb.“

A kdo si odnesl některý z šeků s výše vypsanými částkami, přičemž takto finanční prostředky může třeba využít v rámci dalšího vzdělávání? Z druhého ročníku se stala nejlepší Antonie Šťastná, která jakožto jediná zástupkyně něžného pohlaví mezi všemi oceněnými krom diplomu a šeku dostala pochopitelně i umně vázanou kytici. Za ní se na druhém a třetím místě umístili Jiří Kult a Tadeáš Zajíček. Ze třetího ročníku byli nejvíce Prokopem Divišem motivováni Michal Svárovský, Petr Oždian a Martin Krýcha a ze čtvrtého Ondřej Richtr, David Dostrašil a Daniel Řezáč.

„Jsme rádi, že jsme partnerskou školou Skupiny ČEZ. Naše spolupráce se datuje od roku 2003, přičemž jsme společně zrealizovali již různé projekty. Motivační program Prokopa Diviše patří bezesporu mezi ty nejlepší. Pravda, motivačních programů máme na škole více, ale většinou jsou zaměřeny na jednotlivce, a ne celé ročníky. Takže všichni jsou ve hře a každý se může stát tím nejlepším. Všichni mají stejnou šanci, byť je pravdou, že u některých je to jasné od začátku a další se musí snažit. A ta snaha je vidět, jak co se u mnohých zlepšení prospěchu týče, tak i účastí navíc na mimoškolních projektech a také zlepšením chování,“

uzavřel Jaroslav Semerád, ředitel SPŠSE a VOŠ Liberec.

Do pilotního projektu Motivačního programu Prokopa Diviše bylo ve školním roce 2016/2017 zapojeno 5 škol v různých regionech České republiky. Celkem se programu zúčastnilo více než 500 studentů a oceněno bylo 45 z nich. Ve druhém ročníku se již počet partnerských škol Skupiny ČEZ zdvojnásobil a stejně tak i počet zúčastněných studentů a oceněných. Třetí ročník obnáší rovněž 10 partnerských škol a tudíž i 90 oceněných studentů. Kolik celkem se jich do motivačního programu zapojilo, bude ovšem známo až po předání posledních šeků a diplomů.