20. 5. 2022

Rekonstrukci hřiště v Litomyšli podpořila Nadace ČEZ

Litomyšl, 17. května 2022 – V Litomyšli díky Nadaci ČEZ vzniklo na místě nevyužívaného tenisového kurtu moderní multifunkční hřiště na basketbal, tenis, volejbal a nohejbal. Nadace ČEZ rekonstrukci podpořila částkou 250 tisíc korun.

Původní tenisový kurt v zástavbě rodinných domků již nesplňoval podmínky pro sport a byl v zanedbaném stavu. Místní obyvatelé si proto velmi přáli modernizaci a zpřístupnění hřiště. Zpevněná plocha multifunkčního hřiště, která má rozměry 14.50 m x 26.50 m, slouží hráčům na basketbal, tenis, volejbal a nohejbal a obsahuje i základní vybavení pro tyto sporty. Hřiště slouží pro volnočasové aktivity místních dětí i dospělých. Hrací plocha je v dobré docházkové vzdálenosti i pro děti z I. ZŠ, MŠ v Líbánkách nebo od sociálního zařízení – služby naděje. Hřiště je volně přístupné. Správu a údržbu zajišťuje město Litomyšl prostřednictvím svých Městských služeb, kteří disponují pracovníky a technikou.

 „Účelem rekonstrukce je podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže, podpora sportu, prevence kriminality a trávení více času venku. Hřiště se nachází v zastavěném území v Litomyšli, v části Záhraď, která je lokalitou především rodinných domů a řadovek. Tato lokalita patří k nejvíce se rozvíjejícím městským částem. Jsem proto za příspěvek od Nadace velmi rád, protože pomohl vyřešit problém se starým tenisovým kurtem,“ upřesňuje Daniel Brýdl, starosta města.

 Výstavbu dětských, volnočasových i seniorských hřišť podporuje Nadace ČEZ už od svého založení v roce 2002. Jednou z podmínek je dlouhodobý provoz hřišť a dokládání jejich stavu.

 Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

 Skupina ČEZ                                                        město Litomyšl

Šárka Lapáčková Beránková                          Jaromír Drábek

 

Tel: +420 602 415 282                                       Tel: +420 724 339 015

 

sarka.berankova@cez.cz                                  jaromir.drabek@litomysl.cz