6. 10. 2000

Rychlý zásah požární jednotky v Jaderné elektrárně Dukovany.

V pátek 6.10. v 7.07 hod. ohlásila automatická elektronická požární signalizace EPS lokální požár elektrického kabelu venkovního kabelového kanálu V216/1, který se nachází venku, mimo budovy před čerpací stanicí Jaderné elektrárny Dukovany. Kabely napájejí část zařízení čerpací stanice pro čtvrtý blok, který je od září odstaven z důvodu výměny paliva a provedení běžných revizí. Požární útvar Jaderné elektrárny Dukovany dorazil k požáru v 7.09 a v 7.10 byl požár uhašen.

V pátek 6.10. v 7.07 hod. ohlásila automatická elektronická požární signalizace EPS lokální požár elektrického kabelu venkovního kabelového kanálu V216/1, který se nachází venku, mimo budovy před čerpací stanicí Jaderné elektrárny Dukovany. Kabely napájejí část zařízení čerpací stanice pro čtvrtý blok, který je od září odstaven z důvodu výměny paliva a provedení běžných revizí. Požární útvar Jaderné elektrárny Dukovany dorazil k požáru v 7.09 a v 7.10 byl požár uhašen.

Událostí nebyly narušeny ani provoz ani jaderná bezpečnost. Hoření bylo správně signalizováno čidlem EPS a požární jednotka zasáhla rychle a dobře. Při události nedošlo k žádnému zranění osob ani poškození životního prostředí. Vzniklá škoda je minimální, odhaduje se na 8 tisíc korun. Podle mezinárodní stupnice událostí v jaderných elektrárnách "INES", je tato událost předběžně hodnocena jako událost mimo stupnici.

Petr Spilka
mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany