25. 5. 2021

Souboj dravců o Dukovany vyhrála samice sokola stěhovavého

Souboj o hnízda na ventilačních komínech Jaderné elektrárny Dukovany, který od března sváděly hned dva vzácné druhy dravých ptáků, má svého vítěze. Stala se jím samice sokola stěhovavého, která odolala útokům větší a silnější samice raroha velkého. Kontrola ornitologa prokázala snahu sokolí samice o zahnízdění, když snesla vejce, ale kvůli útokům raroha a obraně hnízda mládě nevyseděla. Hnízdišti v elektrárně však zůstává věrná.

Od jara ornitologové pozorovali souboj samiček sokola stěhovavého a raroha velkého o budky umístěné ve výšce 125 metrů. Přesto, že jsou sokol stěhovavý i raroh velký velmi dobří letci, ve vytrvalostním boji o budku k zahnízdění vyhrála menší samice sokola stěhovavého. „Výskyt raroha velkého je pro náš kraj také velkou vzácností. V zahraničí raroh často obývá sloupy vysokého napětí, proto se pro něj v příštím roce pokusíme připravit vhodné hnízdiště na některém ze sloupů v okolí elektrárny a tím i zvýšit šanci na úspěšné zahnízdění sokolího páru,“ prozrazuje plány na příští sezónu ornitolog Václav Beran, který se společností ČEZ na podpoře hnízdění sokolů spolupracuje.

Umělá hnízda na ventilační komíny nechali umístit energetici jako součást sokolí farmy Skupiny ČEZ. První sokolí pár v Jaderné elektrárně Dukovany zahnízdil na jaře loňského roku a hned napoprvé z něj za pár měsíců vzlétla čtyři sokolí mláďata.  „Vedle bezpečné a spolehlivé dodávky čisté bezemisní energie je podpora projektů, které posilují ochranu životního prostředí při modernizaci výroby, naší prioritou. I nadále se proto budeme věnovat oblasti úspory vody, energií i ochraně živočichů a rostlin a budeme doufat, že se úspěch z loňského roku v podobě čtyřčat opět dostaví,“ vysvětluje přístup Jaderné elektrárny Dukovany přímo její ředitel Roman Havlín.

Hnízdění sokolů stěhovavých podporuje ČEZ od roku 2011 např. ve svých elektrárnách Tušimice, Ledvice, Počerady, Prunéřov, Mělník, Trmice a v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Celkem v průběhu deseti let z elektrárenských hnízd vylétlo 95 mladých sokolů. Sokol stěhovavý je kriticky ohroženým druhem, který z České republiky zcela vymizel, ale v posledních letech se podařilo populaci sokolů na naše území navrátit. Jejich hnízdiště se obvykle nachází ve výškách nad 100 m. V loňském roce hnízdilo na elektrárnách ČEZ 10 párů, což je rekord, jímž se nemůže pochlubit žádná společnost ve střední Evropě.