14. 6. 2024

SPŠ Kladno: Pět stejných novodobých Divišů jako vloni, vůbec poprvé ke všem letos přibyli i Prokopové Digišové

Kladno – Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2023/24, který pro studenty elektro oborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již poosmé vyhlásila ČEZ Distribuce, má již své kladenské vítěze. Devět nejúspěšnějších středoškoláků z druhého až čtvrtého ročníku SPŠ Kladno si tak za svou celoroční školní snahu podle pořadí převzalo ve středu 12. června diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11 a 7 tisíc korun. Zároveň byli vůbec poprvé oceněni i nejlepší žáci, včetně těch z prvního ročníku, zapojení do elektronické podoby motivačního programu prostřednictvím mobilní aplikace Prokop Digiš.

„Motivačnímu programu Prokopa Diviše není co vytknout. Myslím, že nejen já, ale i mí kolegové ze všech zapojených partnerský škol Skupiny ČEZ,  jsou rádi, že existuje a je věnován právě oborům elektro. Naše škola je do něj zapojena od samého začátku a opravdu většinu našich žáků motivuje k lepším výkonům. Na finanční odměnu totiž může dosáhnout každý, zaleží jen na píli, snaze, studijní bezúhonnosti a vlastní aktivitě jednotlivce. Prokop Diviš tak vyloženě říká, když budete dobří a budete chtít, počítáme s vámi. Navíc nám, jako partnerské škole, umožňuje více spolupracovat se Skupinou ČEZ,“ říká ředitel SPŠ VOŠ Kladno Miroslav Dundr.  Přivítal přitom i premiérovou mobilní aplikaci motivačního programu: „Dává šanci i těm, kteří se už klasického Prokopa Diviše nemohou u nás zúčastnit, tedy všem z  1. ročníku. Sice nedosáhnou na finanční odměnu, získávají jen věcnou, ovšem hodnotnou, ale na druhou stranu je to motivuje k účasti v Prokopu Divišovi v příštím školním roce.“ 

Za ČEZ Distribuci předával šeky (Prokop Diviš) a věcné odměny (Prokop Digiš) Ladislav Ráliš: „Energetika už není konzervativní, nýbrž dynamický obor, který se technicky a díky i novým legislativním normám neustále rozvíjí. Proto potřebujeme v našich řadách mladé vzdělané a šikovné lidi, které v daném oboru jen tak něco nezaskočí, jsou připraveni na změny reagovat a zároveň tak s nimi neustále rozvíjet svůj potenciál. Motivační program Prokop Diviš a nyní i jeho mobilní aplikace tak vlastně všechny připravují na možnost usnadnění rozhodování, co po škole dál. Pokud se rozhodnou pro nás, rádi je mezi námi přivítáme. Starší kolegové je vše naučí.“

Za tímto účelem má ČEZ Distribuce svůj dvouletý Absolventský program pro žáky a studenty učilišť, středních a vysokých škol. Absolventi mají k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. „Jedná se o nástroj generační obměny, kdy absolvent po úspěšném dvouletém zácviku získává standardní pozici u ČEZ Distribuce,“ doplňuje Ladislav Ráliš.

 Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou tak ČEZ Distribuce motivuje studenty k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, západočeského Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna 16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě.

Letošní Prokopové Divišové ze SPŠ Kladno: 2. ročník: 1. Marek Frolík, 2. Matěj Janoušek, 3. Ondřej Hamouz . 3. ročník: 1. Petr Oubrecht 2. Rudolf Wachauf (oba si zopakovali své umístění z 2. ročníku), 3. Filip Drasa. 4. ročník: 1. Adam Kalous , 2. Tobias Kratochvíl, 3. Tomáš Jindra. (V jejich případě skončili všichni stejně, jako v předchozím třetím ročníku.) Někteří finanční odměnu použijí jako vklad do dalšího studia, další investují do svých koníčků či si nějakým zajímavým způsobem zpestří prázdniny.

Letošní vůbec první Prokopové Digišové ze SPŠ Kladno: 1. ročník: 1. Adam Lipš, 2. Jan Bonczkovský, 3. Albert Okál. 2. ročník: 1. Matěj Janoušek, 2. Marek Sláma, 3. Tomáš Bohuslav Tygl.  3. ročník:  1. Petr Oubrecht, 2. Patrik Čakij, 3. Filip Bureš. 4. ročník:  1. Vojtěch Šmejkal, 2. Lukáš Pulchart, 3. Štěpán Štěpnička.

 Letošního 8. ročníku Motivačního programu Prokop Diviš se zúčastnilo celkem 1 393 studentů, za osm let jich už celkem bylo 8 489. Do letošního pilotního ročníku aplikace Prokop Digiš se zapojili napříč všemi školami 423 studenti. Absolvovali přitom 27 kvízů po deseti otázkách. Odměňováni hodnotnými věcnými cenami jsou tři nejlepší v každém ročníku dané školy.