27. 11. 2023

Středisko rané péče má nový automobil

Hradec Králové,25. listopadu 2023 – Pracovníci Střediska rané péče jezdí za dětmi s handicapem novým vozem. Díky Nadaci ČEZ, která pomohla dofinancovat nákup nového automobilu, mohou pracovníci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. zajistit péči pro více klientů. Sportovci pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem vysportovali body, které Nadace ČEZ proměnila v peněžní částku 100 tisíc korun.

V sobotu 25. listopadu proběhlo slavnostní předání nového vozu za účasti zástupců organizace a Nadace ČEZ. S novým vozem se zlepší dostupnost péče v terénu na území celého Pardubického kraje. Automobil značně zefektivní a usnadní poradkyním rané péče přímou práci s dětmi s handicapem v přirozeném rodinném prostředí v potřebných intervalech. Poradkyně rané péče vyjíždějí do rodin za handicapovanými dětmi, kde poskytují odborné konzultace a jsou pro rodiny velkou oporou. Rodinám půjčují různé stimulační, didaktické a kompenzační pomůcky potřebné k vývoji a rozvoji dětí.  Od roku 2003, kdy služba vznikla, Středisko rané péče pomohlo a podpořilo více než 650 rodin.

K zajištění služby pro náročnou práci v terénu jsou potřeba bezporuchové a spolehlivé služební vozy. Nejstarší služební vůz Škoda Fabia z roku 2011 je zastaralý a vyžaduje zvýšené náklady na opravy a provoz. Cílem celého projektu je jeho výměna za nový, který nebude omezovat dostupnost terénní služby. Bez prostojů v opravně mohou pracovnice zajistit více odborných konzultací v terénu na podporu vývoje dětí s handicapem. Nový vůz usnadní poradkyním rané péče cestu za klientem do terénu i do nejvzdálenějších míst Pardubického kraje, někdy i 100 kilometrů. 

„Je nám potěšením oznámit, že náš projekt Novým vozem za dětmi s handicapem velmi rychle nasbíral potřebné body v aplikaci EPP a od Nadace ČEZ jsme tak získali finanční částku 100 000 Kč. Ta bude použita na spolufinancování nového služebního vozu značky Škoda Scala k zajištění terénní služby raná péče. Podpory Nadace ČEZ i sportovců si nesmírně vážíme. Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili.“ říká za celý tým pracovníků ředitelka Blanka Brandová.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. realizuje od roku 2003 službu raná péče pro rodiny s dětmi ve věku 0-7 let s ohroženým vývojem (např. předčasně narozeným) nebo se zdravotním postižením (dětskou mozkovou obrnou, mentálním postižením, poruchami autistického spektra...) z celého Pardubického kraje. Středisko nabízí v rámci realizace služby raná péče odborné konzultace v rodinách, půjčování stimulačních, didaktických a kompenzačních pomůcek, sociální poradenství, psychologické konzultace, pomoc při výběru předškolního zařízení či školy atd. V roce 2022 podpořilo prostřednictvím realizace služby raná péče 171 dětí s handicapem, a také jejich rodiny. Středisko také realizuje aktivity, jejichž cílem je vzájemně seznámit rodiny dětí s handicapem, např. plavecké, lyžařské, vodácké, rybářské a rukodělné kurzy, setkání rodin ve Středisku, na lodi, dostizích apod.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/ 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz