22. 11. 2023

V Zabrušanech mají nové sportoviště, na jeho realizaci přispěla obci Nadace ČEZ

Zabrušany – Nové víceúčelové Oranžové hřiště pro míčové sporty mají od středy 22. listopadu v Zabrušanech na Teplicku. Na jeho realizaci v rámci stejnojmenného grantu přispěla obci Nadace ČEZ částkou 500 000 korun. Hřiště se nachází v těsné blízkosti fotbalového hřiště klubu TJ Baník Zabrušany a nedalekého dětského hřiště, takže prakticky v centru obce se nyní nachází ucelený sportovní areál. Nové sportoviště nabízí volnočasové vyžití nejen obyvatelům Zabrušan a návštěvníkům obce, ale i všem z místních částí Všechlapy, Želénky, Straky a Štěrbina.

„Díky příspěvku od Nadace ČEZ jsme mohli kompletně vybudovat nové sportoviště o rozměrech 24x13 metrů s vybavením pro volejbal, nohejbal, malou kopanou a streetball.  Stalo se tak po zhodnocení dosavadní nabídky sportovního vyžití v obci a jejím přilehlém okolí. Ta se nám jevila jako nedostatečná, zvláště co se absence víceúčelového hřiště týče. Naším primárním cílem se tedy stalo poskytnutí sportovního prostoru všem obyvatelům Zabrušan, včetně místních částí, případně i z přilehlých obcí. Díky svému ideálnímu umístění v zastavěné části a přímo vedle fotbalového hřiště, zapadá do komunitního rázu a stalo se tak centrální součástí obce,“ říká spokojeně starosta Vítězslav Škuthan.

Realizace celého projektu vyšla na více než dva miliony korun. Z nadačních peněz byly uhrazeny veškeré terénní práce a také projektová dokumentace, zbylou částku dodala obec ze své pokladny. „Hřiště pro všechny sportující generace bude provozováno jako veřejné a samozřejmě bez poplatku. Provozní dobu jsme stanovili od dubna do října v čase od 8 do 20, a od listopadu do března od 8 do 17 hodin. Sportující veřejnost se bude muset pochopitelně řídit provozním a návštěvním řádem,“ dodává ještě starosta.

„Jsme prakticky sousedé a Zabrušany jsou naší partnerskou obcí. A jako dobrý soused se snažíme pomáhat tam, kde je to třeba. Prostřednictvím Nadace ČEZ a grantu Stromy jsme již v minulosti podpořili v obci  výsadbu nové zeleně, deseti stromů a 300 keřů za 105 250 korun, na dětském hřišti. Rovněž jsem před časem inicioval v rámci obnovy vozového parku našich profesionálních hasičů ze Skupiny ČEZ darování vyřazeného dodávkového vozu Mercedes Benz Sprinter místnímu sboru dobrovolných hasičů. Jsem proto rád, že jsme mohli letos navázat na předchozí pomoc a přispět obci na realizaci velmi pěkné víceúčelové hřiště. Všem jeho uživatelům přeji co nejvíce sportovního vyžití a hlavně bez úrazů, které někdy v zápalu soupeření mohou nechtěně vzniknout,“ uvedl Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice. Společně se starostou Vítězslavem Škuthanem (na snímku vpravo) pak přidržel napnutou pásku Samuelovi z páté třídy místní ZŠ. Ten coby zástupce všech dětí se chopil nůžek, aby ji přestřihl.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz