3. 4. 2022

Světový den zvýšení povědomí o autismu podpořili energetici modrými světly již poosmé

Již devětkrát „Česko svítilo modře“, přičemž Skupina ČEZ se připojila k celorepublikové kampani, jejímž cílem je porozumět světu lidí s autismem, poosmé v řadě. V noci z 2. na 3. dubna se tak napříč celou republikou rozzářily vybrané industriální, administrativní a další objekty modrou elektrárny Tušimice a Ledvice a děčínské sídlo ČEZ Distribuce. Skupina ČEZ se tím rovněž hlásí k Cílům udržitelného rozvoje OSN (SDGs). V tomto případě k cíli 10 = Méně nerovnosti.

Nadace ČEZ v rámci celosvětového „modrého dne a noci“ podpořila částkou 119 900 Kč Nadační fond ATYP, jehož cílem je šíření osvěty o lidech s autismem, ADHD, či o lidech s duševními nemocemi.  Rovněž poskytuje podporu lidem, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a děti s jinými specifickými vzdělávacími potřebami. Aktuálně pak nadace spustila v mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem hned dva projekty organizací, které se zabývají pomocí všem lidem s autismem. Plzeňské Občanské sdružení ProCit, z. s., potřebuje na své aktivity 97 020  Světlo autismu, z. ú., z Ostravy 50 000 korun. 

Například na severu Čech Skupina ČEZ již několikrát pomohla ústecké pobočce Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, jejímž cílem je napomáhat klientům s mentálním defektem v zapojení do společnosti a vzdělávacího procesu. Finanční prostředky prostřednictvím Nadace ČEZ například mířily i do Střediska rané péče SPRP Liberec, které kromě jiného poskytuje péči a poradenství rodinám s autisty. Další pravidelně podporovanou organizací je Výtvarné centrum – Unikátní projekty Sněženka ve Smržovce a jeho rekondiční výtvarné pobyty hendikepovaných dětí, tedy i těch s autismem.  Liberecké Sdružení Tulipan je pro změnu pravidelným účastníkem vánočních a velikonočních trhů chráněných dílen v děčínském sídle ČEZ Distribuce, která je rovněž dlouholetým partnerem Jedličkova ústavu v Liberci.

Letošní IX. ročník Česko svítí modře je zaměřený na osvětu pracovníků krajských, městských a obecních úřadů, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a dalších osob, s nimiž lidé s autismem řeší nejrůznější životní situace. Pro tyto pracovníky vznikl informační balíček obsahující mimo jiné i příručku, jak efektivně komunikovat s lidmi s poruchou autistického spektra (PAS), kteří tvoří až 2,7 % světové populace.

Kromě severočeských lokalit byly v rámci Skupiny ČEZ dále nasvíceny Zákaznické centrum v Plzni, Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, hlavní vrátnice s nápisem Jaderná elektrárna Dukovany, Infocentrum JE Temelín, zámeček Vysoký Hrádek a Dům energetiky v Ostravě.