20. 12. 2019

Temelín o víkendu krátce sníží výkon. Důvodem je požadavek ČEPS

Před vánočními svátky sníží jeden ze dvou nejvýznamnějších českých energetických zdrojů na tři dny přibližně o třetinu svůj výkon. Oba bloky přitom zůstanou v provozu. Důvodem jsou práce společnosti ČEPS na vedení velmi vysokého napětí Dasný – Slavětice. Zpět na plný výkon by se elektrárna měla vrátit těsně před Štědrým dnem.

Délka provozu na nižším výkonu se bude odvíjet od průběhu prací provozovatele české přenosové soustavy - společnosti ČEPS. Ta má v plánu na nejzatíženější části přenosové soustavy mezi Dasným a Slavěticemi opravy fázových vodičů poškozených úderem blesku mezi podpěrnými body 91 a 92 a poškozeného izolátoru na stožáru 21. Práce jsou naplánovány na víkend před Vánoci, kdy je spotřeba elektřiny přibližně o třicet procent nižší a klesá také zatížení vedení.

„Opravy vedení nejvyššího napětí nelze provádět v době plné výroby elektrárny Temelín a současně stav vedení nedovolil čekat na řádnou odstávku některého bloku po zimě. Snížení výkonu elektrárny je nezbytné pro jeho bezpečné vyvedení z elektrárny do přenosové soustavy. Opravy nebudou mít vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy,“

uvedl Stanislav Votruba, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba přenosové soustavy. ČEPS práce naplánovala na tři dny.

Požadavek ČEPS zajistí Temelín snížením výkonu obou bloků. Na prvním bloku to bude o necelých deset procent, druhý pak sníží výkon přibližně o polovinu. Oba ale zůstanou v provozu, vyrábět elektřinu tedy nepřestanou. Celkově tak elektrárna sníží výkon o 650 MWe, tedy přibližně o necelou třetinu.

Snižovat výkon začne Temelín 21. prosince v 3:30 hodin na druhém bloku. O hodinu a půl později se k němu připojí i první blok. Po dosažení plánované úrovně jejich výkon  energetici přibližně na tři dny zastabilizují. Ve chvíli, kdy ČEPS práce ukončí, budou moci operátoři opět zvýšit výkon obou bloků na běžnou – nominální úroveň, která se v těchto dnech pohybuje kolem 2 150 MWe. Kromě výroby v takzvaném základním zatížení je jihočeská elektrárna důležitá i z pohledu životního prostředí, kdy ročně šetří přes deset milionů tun oxidu uhličitého.

 

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 15,4 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.