31. 1. 2024

Temelín odpojil druhý blok, energetici opraví těsnění v nejaderné části

Jaderná elektrárna Temelín dnes ráno krátkodobě odpojila od přenosové sítě druhý výrobní blok. Příčinou je indikace netěsnosti ve vnitřním okruhu chlazení generátoru. Jde o provozní záležitost, bez vlivu na okolí či odběratele. Výměnu chladiče však nelze provést za plného provozu. Práce by včetně vychlazení a opětovného nahřátí neměly trvat déle než několik dnů.

O postupném snižování výkonu a odpojení druhého bloku od přenosové sítě rozhodlo vedení elektrárny na základě indikace možné netěsnosti v uzavřeném vnitřním systému chlazení generátoru. Samotná kontrola a případná výměna některého z chladičů není možná za plného provozu a v horkém stavu. Primárního okruhu se práce nijak nedotknou, stejně jako prvního výrobního bloku, který je v provozu na stoprocentním výkonu.

Délka prací se bude odvíjet od výsledku kontroly systému, pohybovat by se ale měla nejvýše v řádu několika dnů. Odběratelů se krátkodobé odpojení bloku nijak nedotkne, náhradu zajistí ČEZ z jiných energetických zdrojů.

Turbosoustrojí v Jaderné elektrárně Temelín jsou největší v České republice. Každý z výrobních bloků disponuje sestavou jednoho vysokotlakého a tří nízkotlakých dílů turbíny na něž přímo navazuje elektrický generátor s maximálním možným výkonem 1125 MWe. Slouží k přeměně tepelné energie na elektrickou a prostřednictvím tzv. odběrů dodává páru do tepelných výměníků. Za nominálních podmínek proudí parovody k vysokotlakému dílu parní turbíny cca 5263 tun páry za hodinu o teplotě 273,6 °C, tlaku 5,8 MPa, obvodová rychlost lopatek nízkotlakých dílů přesahuje dvojnásobnou rychlost zvuku. Vychlazení celého soustrojí trvá řádově desítky hodin, v závislosti na dalších podmínkách.