5. 11. 2020

Temelín zvýšil výkon druhého bloku

Elektřinu pro dalších přibližně osm tisíc českých domácností navíc s přínosem pro životní prostředí nově vyrábí druhý blok Jaderné elektrárny Temelín. Umožnily mu to nové separátory, díky kterým zvýšil dosažitelný výkon o 4 MWe. Ten je nově 1086 MWe. Stejná úprava proběhne příští rok na prvním bloku během jeho plánované odstávky.

Dva nové separátory energetici instalovali v nejaderné části elektrárny během letní odstávky. Šlo o jednu z nejnáročnějších prací během odstávky druhého bloku, kdy bylo nutné zkoordinovat 488 dílčích činností. Náročná byla nejen vlastní výměna, při které energetici manipulovali se zařízením vážícím přes 120 tun a dlouhým přes třicet metrů, ale i následné napojení na technologii. (více k usazení najdete zde https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/v-temeline-usadili-na-pozici-obri-separatory-89205)

Zkoušky před najetím a následné garanční měření potvrdily kvalitu projektu i technického provedení a hodnotu navýšení výkonu elektrárny.

„Zvýšení výkonu je efektem vyšší účinnosti. Výkon reaktoru zůstává stejný, díky novým separátorům dokážeme lépe využít páru v nejaderné části elektrárny a v konečném důsledku získat na generátoru vyšší výkon,“

vysvětlil navýšení výkonu ředitel elektrárny Jan Kruml.

O čtyři elektrické megawatty vyšší výkon znamená, že při stejném výkonu reaktoru a ze stejného množství paliva má druhý blok potenciál ročně vyrobit až o téměř 30 tisíc MWh elektřiny více. To odpovídá spotřebě přibližně osmi tisícům českých domácností. Přitom se nemusí spálit cca 30 tisíc tun hnědého uhlí a do ovzduší vypustit přibližně 27 tisíc tun CO2. „Vyšší výkon jaderných elektráren obecně znamená méně elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách, a tedy ušetřené emise skleníkových plynů,“ doplnil Jan Kruml.

V roce 2000 začínal Temelín s výkonem 2x 981 MWe. Za dvacet let provozu ČEZ výkon jihočeské elektrárny navýšil o 206 MWe, což odpovídá velkému uhelnému bloku. Podobným procesem si v minulosti prošla také druhá česká jaderná elektrárna v Dukovanech, kde ČEZ původní výkon 4 x 440 MWe díky technickým inovacím navýšil na 4 x 510 MWe.

„Veškeré modernizace a úpravy na obou elektrárnách probíhají s maximálním důrazem na bezpečnost. Do posilování bezpečnosti a modernizace zařízení investujeme na obou elektrárnách v průměru přes dvě miliardy ročně. Jenom tak lze obě elektrárny udržet v dobré kondici dlouhé desítky let,“

vysvětluje Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

(https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-letos-do-modernizace-temelina-investuje-19-miliardy.-soustredi-se-na-bezpecnost-efektivitu-a-zivotni-prostredi-81209)

 

 Původní projektový výkon temelínské elektrárny začínal na 2x981 MWe. Během dvaceti let provozu pak ČEZ výkon Temelína postupně zvyšoval při zachování nebo zlepšení bezpečnostních parametrů. Například v roce 2013 posunul výkon každého temelínského bloku díky využití projektových rezerv o čtyři procenta, tedy o 40 MWe. V letech 2014 a 2015 pak nové nízkotlaké rotory turbín přinesly další dvě procenta, což pro každý blok znamenalo dalších cca 20 MWe na výkonu. Před dvěma roky přineslo další 4 MWe odvodnění vysokotlakých dílů u turbín na obou blocích. Celkový výkonový přírůstek elektrárny činí 206 MWe, což odpovídá velkému uhelnému bloku.